Maand: november 2019

23 november schoonmaakactie in en rond Hitzum

Net als vorig jaar doet de ijsclub weer mee aan de schoonmaakactie “SAMEN WAADHOEKE SCHOON” : zwerfafval verzamelen en opruimen in en rond Hitzum. Ook dit jaar hopen we weer dat je meedoet, in groepjes met grijpstok en afvalzak alle zwerfafval op te ruimen. Zaterdag 23 november om 10.00 uur verzamelen en starten op de ijsbaan.…
Lees meer


november 18, 2019 0

Nieuws van Dorpsbelang

Hallo Hitzummers, Er is veel gebeurd de afgelopen periode bij de totstandkoming van de abri aan de Hoofdweg. Op dit moment is het weer even rustig, nadat als laatste het Cortenstalen hek is geplaatst op de damwand bij de Hemmemastee. Ook zou er nog dit jaar worden gestart met de herinrichting van de Hoofdweg en…
Lees meer


november 12, 2019 0

Nieuws van de gemeente

Toegankelijk wijkbeheer in de gemeente Waadhoeke Zorg voor de openbare ruimte: ‘Mei elkoar en foar elkoar’ De gemeente Waadhoeke. Een nieuwe organisatie die voor nieuwe uitdagingen staat. Sinds de officiële start van de gemeente is de organisatie volop in ontwikkeling. En ontwikkeling kost tijd. Het is niet in een keer allemaal perfect. Hier hoort ook…
Lees meer


november 12, 2019 0

Jaarvergadering iisclub Wês Klaer

Uitnodiging voor de ledenjaarvergadering van iisclub “ wês klaer “ op zaterdag 9 november 2019 om 20.00 uur in ’t Doarpshûs. Agenda Opening Verslag vorige ledenvergadering Mededelingen Financieel verslag en benoeming kascommissie Skoft mei kofje en sniestjer (zet alvast in je agenda) Schaatsen 11-stedenhal Leeuwarden: zondag 16 februari 2020 Bestuursverkiezingen Aftredend en herkiesbaar : Tabe…
Lees meer


november 5, 2019 0