Maand: januari 2019

BOEREKOAL STAMPPOT SJONGE

19 JANUARI 2019 om 18.00 OERE Per persoan wurdt in bydrage frege fan € 10,00 Opjaan foar 15 jan.  by Nelly Bruning:                       hettinga-bruning@hotmail.com  –  0517-452473Sjoerd v.d. Weide:                sjvdweide@home.nl                   –  0517-452521


januari 6, 2019 0

Kerstboom versnipperen

In tegenstelling tot eerdere berichten heeft de gemeente Waadhoeke(op initiatief van onze Hans Nauta) besloten toch weer kerstbomen in te zamelen. Dorpsbelang neemt de organisatie weer op zich. Voor de jeugd t/m de basisschool is er per boom een vergoeding en zijn er leuke attenties. Graag aanleveren zonder potten, plastic en attributen.  Inzameling is op woensdagmiddag…
Lees meer


januari 6, 2019 0