Nieuws van Dorpsbelang

Nieuws van Dorpsbelang

november 12, 2019 Niet gecategoriseerd 0

Hallo Hitzummers,

Er is veel gebeurd de afgelopen periode bij de totstandkoming van de abri aan de Hoofdweg.

Op dit moment is het weer even rustig, nadat als laatste het Cortenstalen hek is geplaatst op de damwand bij de Hemmemastee.

Ook zou er nog dit jaar worden gestart met de herinrichting van de Hoofdweg en het funderen en bestraten van de Kerkbuurt. Het lag in de planning dat dit alles eind dit jaar gerealiseerd zou worden.

Echter, ook deze werkzaamheden hebben te maken met het hele gebeuren rond de PFAS regels!

Klik hier voor extra info over PFAS: https://nos.nl/op3/artikel/2308276-uitgelegd-wat-het-probleem-is-met-pfas-in-de-grond.html

Hiervan is de afgelopen tijd veel over te doen geweest in het nieuws! En ook wij in Hitzum hebben hiermee te maken.Een aantal weken terug zijn de hiervoor benodigde grondmonsters al genomen maar door de hele regel en wetgeving loopt het hierdoor enorme vertraging op.

Gezien de tijd, is het niet meer reëel te noemen dat dit jaar alles klaar komt, de Hoofdweg, Kerkbuurt en Feikemastraat.

Zoals jullie zullen begrijpen betreuren wij dit als Dorpsbelang zeer!

Maar ook wij kunnen niets anders dan afwachten wanneer de analyses van de grondmonsters zijn binnengekomen bij de aannemer en zij  ons een planning kunnen geven van de uit te voeren werkzaamheden.

Na regelmatig contact te hebben gehad met de gemeente Waadhoeke  en er van uitgaande dat het bodemmonster positief is voor de aannemer, is ons wel toegezegd dat ze hun best zullen doen om nog eind dit jaar te beginnen met de Feikemastraat. Het betreft hier o.a de rioolwerkzaamheden.

Begin volgend jaar 2020 hopen ze verder te kunnen met de Kerkbuurt en Hoofdweg. De beplanting kan dan ook direct aansluitend in het voorjaar aangeplant worden.

Wij hopen jullie hier eerst weer voldoende mee te hebben ingelicht en mochten er weer nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij jullie hiervan weer op de hoogte brengen.

Met vriendelijke groet Dorpsbelang Hitzum