Jaarvergadering iisclub Wês Klaer

Jaarvergadering iisclub Wês Klaer

november 5, 2019 Niet gecategoriseerd 0

Uitnodiging voor de ledenjaarvergadering van iisclub “ wês klaer “ op zaterdag 9 november 2019 om 20.00 uur in ’t Doarpshûs.

Agenda

 1. Opening
 2. Verslag vorige ledenvergadering
 3. Mededelingen
 4. Financieel verslag en benoeming kascommissie
 5. Skoft mei kofje en sniestjer
 6. (zet alvast in je agenda) Schaatsen 11-stedenhal Leeuwarden: zondag 16 februari 2020
 7. Bestuursverkiezingen
  Aftredend en herkiesbaar : Tabe Zijlstra en  Marijke Bootsma         
 8. Verloting met als prijs de onvolprezen mûtsen van “ wês klaer “
 9. Rondvraag

bestuur “ wês klaer “