Meepraten over openbaar vervoer in NW-Fryslân?

Meepraten over openbaar vervoer in NW-Fryslân?

juni 18, 2024 Niet gecategoriseerd 0

Meepraten over openbaar vervoer in NW-Fryslân?
Het verbeteren van de bereikbaarheid van Fryslân. Dat is wat de provincie belangrijk vindt. We gaan dan ook graag met u in gesprek! Heeft u wensen of ideeën over aanvullingen op het openbaar vervoer bij u in de buurt of wil u inspiratie opdoen, dan nodigen wij u van harte uit bij één van de regiobijeenkomsten.
Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven over de aanpak en vertellen vrijwilligers van een lokaal initiatief, zoals de buurtbus of wijkauto, hun succesverhaal. Ook presenteert Qbuzz als nieuwe vervoerder van Fryslân haar plannen, afgestemd per regio. De avond wordt afgesloten met een informatiemarkt, waarbij u de mogelijkheid heeft om in gesprek te gaan met de gemeente, provincie en vrijwilligers.
Programma
• 19.15 – 19.30 uur Inloop met koffie en thee
• 19.30 – 19.45 uur Gedeputeerde De Vries over aanvullingen op het openbaar vervoer in Fryslân
• 19.45 – 20.00 uur Toelichting over de aanpak
• 20.00 – 20.15 uur Succesverhalen
• 20.15 – 20.45 uur De nieuwe vervoerder aan het woord
• 20.45 – 21.00 uur Korte pauze
• 21.00 – 22.00 uur Informatiemarkt
Aanmelden
Aanmelden voor een regiobijeenkomst bij u in de buurt is niet verplicht, maar mocht u nu al weten dat u er bij bent, dan kunt u dat aangeven via www.fryslan.frl/fryslanunderweis
Meer info?
Heeft u vragen over de regiobijeenkomsten, neem dan contact op via: provincie@fryslan.frl of 058 – 292 59 25
Overzicht regiobijeenkomsten
• Dinsdag 18 juni: Noordwest (gemeenten Leeuwarden, Waadhoeke, Harlingen) – Het Parochiehuis – Dûbelestreek 12, Dronryp
• Donderdag 20 juni: Zuidoost (gemeenten Heerenveen en Weststellingwerf) – Dorpshuis Oosterstreek – Oosterstreek 76, Oosterstreek
• Dinsdag 2 juli: Zuidoost (gemeenten Ooststellingwerf, Opsterland en Smallingerland) – Dorpshuis De Buorskip – Vlaslaan 26, Beetsterzwaag
• Dinsdag 3 september: Zuidwest (gemeente de Fryske Marren) – Zalencentrum De Treemter – Bogermanstraat 3, Balk
• Dinsdag 10 september: Noordoost (gemeenten Noardeast Fryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel) – De Molkfabryk, Burgumerdaam 28, Burgum
• Woensdag 18 september: Zuidwest (gemeente Sudwest-Fryslân) – De Utherne – De Dassenboarch 25, IJlst