De 4 Wimpels

Toen wij in 2000 in Hitzum met de Ald-Meiers Partij gestart
zijn, was één van onze doelstellingen om het meisjes en vrouwenkaatsen te stimuleren. Wij waren van mening dat naast het NK voor meisjes er nog wel een aansprekende partij erbij kon. Het jongenskaatsen had immers al de Freule en waarom zouden de meisjes hiervoor onder moeten doen?

In 2004 organiseert de Kaatsvereniging Jacob Klaver van Mantgum voor het eerst de Jonge Famme Partij. Wanneer ook zij het recht van het bestaan hebben, staat er niets meer in de weg om ook een “klavertje vier” bij het vrouwenkaatsen te introduceren. Er wordt een eerste contact gelegd. In 2009 zitten de KNKB, Frouljus PC, Jonge Famme Partij en Ald-Meiers Partij voor het eerst om de tafel. Men besluit om “De 4 Wimpels” in het leven te roepen.

Waarom “De 4 Wimpels”
Deze prijs staat los van de onderscheiding die de mannen kunnen verdienen met het kaatsen. Daarnaast wordt er in Mantgum al om een Gouden Klaver gekaatst. Beeldhouwer Hans Jouta van Ferwert heeft voor het ontwerp van deze prijs gezorgd en juwelier Auke Kramer van Franeker heeft het eerste exemplaar gemaakt.

Houders van “De 4 Wimpels”

JaarNaamAld-MeiersJong FammeNK DamesFrouljus PC
      
2008Fenna Zeinstra2000200820062007
2010Sjoukje Visser2003200620072010
2012Aukje van Kuiken2003200620072012
2019Sjanet Wijnja2014201620192017
2021Manon Scheepstra2008200920212013