De 4 Wimpels

Toen wij in 2000 in Hitzum met de Ald-Meiers Partij gestart
zijn, was één van onze doelstellingen om het meisjes en vrouwenkaatsen te stimuleren. Wij waren van mening dat naast het NK voor meisjes er nog wel een aansprekende partij erbij kon. Het jongenskaatsen had immers al de Freule en waarom zouden de meisjes hiervoor onder moeten doen?

In 2004 organiseert de Kaatsvereniging Jacob Klaver van Mantgum voor het eerst de Jonge Famme Partij. Wanneer ook zij het recht van het bestaan hebben, staat er niets meer in de weg om ook een “klavertje vier” bij het vrouwenkaatsen te introduceren. Er wordt een eerste contact gelegd. In 2009 zitten de KNKB, Frouljus PC, Jonge Famme Partij en Ald-Meiers Partij voor het eerst om de tafel. Men besluit om “De 4 Wimpels” in het leven te roepen.

Waarom “De 4 Wimpels”
Deze prijs staat los van de onderscheiding die de mannen kunnen verdienen met het kaatsen. Daarnaast wordt er in Mantgum al om een Gouden Klaver gekaatst. Beeldhouwer Hans Jouta van Ferwert heeft voor het ontwerp van deze prijs gezorgd en juwelier Auke Kramer van Franeker heeft het eerste exemplaar gemaakt.

Op de avond van de KNKB-parturen presentatie op 28 april 2010 is Fenna Zeinstra van Bolsward de eerste vrouw die deze waardevolle onderscheiding in ontvangst mocht nemen.

Bron: KNKB tv

Fenna  heeft alle vier de wedstrijden een keer gewonnen in:

2000 – Ald-Meiers Partij
2006 – NK Dames
2007 – Frouljus PC
2008 – Jonge Famme Partij

Op 27 april 2011 is ´De 4 wimpels’ uitreikt aan Sjoukje Visser.(zie persbericht)

De jaren waarin Sjoukje de 4 wedstrijden heeft gewonnen zijn:

2003 – Ald-Meiers Partij
2006 – Jong Famme Partij
2007 – NK Dames
2010 – Frouljus PC

De jaren waarin Aukje van Kuiken de 4 wedstrijden heeft gewonnen zijn: 

2003 – Ald-Meiers Partij
2006 – Jong Famme Partij
2007 – NK Dames
2012 – Frouljus PC

KNKB Media in gesprek met Aukje (link naar audio fragment op KNKB site)

Sjanet Wijnia heeft uit handen van de oud-dagvoorzitter van de Frouljus PC Jan Suierveld op 1 november 2019) ‘De 4 Wimpels’ in ontvangst mocht nemen.

De jaren waarin Sjanet Wijnia de 4 wedstrijden heeft gewonnen zijn:

2014 – Ald-Meiers Partij
2016 – Jong Famme Partij
2017 – Frouljus PC
2019 – NK Dames

Wij hopen dat het een stimulans voor alle kaatsters mag zijn om te strijden voor deze prijs.
Wie zal de volgende winnares worden?

Iedereen heel veel succes toegewenst!