Bestuur Ald-Meiers Partij

Commissie Ald-Meiers Partij

De Commissie Ald-Meiers Partij valt onder het bestuur van Kaatsvereniging De Eendracht Hitzum.
De partij bestaat inmiddels ruim 20 jaar en wordt met veel energie en enthousiasme door de commissie ieder jaar georganiseerd. Naast de commissie is nagenoeg iedereen in het dorp Hitzum betrokken bij de uitvoering van deze unieke partij, waardoor het begrip ‘Mienskip’ een extra dimensie krijgt.

Sport en Fairplay staat hoog in het vaandel, respectvol met de regels en met elkaar omgaan ook in het hoogst van de strijd. Dit is het basis recept van deze partij, zowel voor de hoofdpersonen als voor het publiek, de sponsors, de medewerkers en de commissie Ald-Meiers Partij.

Een ieder die meer informatie wil hebben over de Ald-Meiers Partij kan contact opnemen met de commissie. En voor degene die de Ald-Meiers Partij een warm hart toedraagt is er de mogelijkheid om PongStiper te worden. Informeer naar de mogelijkheden in de bestuurstent tijdens de wedstrijd op de eerste zaterdag van de maand in augustus, of neem contact op met de commissie middels mail of per telefoon.

Commissie

Voorzitter Betty Blanksma-Dijkstra
Tel 06 43 158 679
   
Secretaris Vacant
   
Penningmeester Vacant
   
   
Bouwzaken Sieberen Plat
Tel 06 13 417 401
   
Promotie Vacant
   
   
Financiële administratie Sijke Wijnia-Greidanus
Tel 06 22 606 131