Tweede omloop t/m finale 03-08-2019

Tweede omloop

Rond de klok van 11:00 uur was de strijd in de eerste omloop grotendeels gestreden. En hoe fanatiek, inzichtelijk en sportief er door de 18 parturen gekaatst werd, uiteindelijk is de uitslag van de eerste omloop bepalend voor het vervolg. Raerd, Minnertsga (met twee ‘maten’) Arum, Balk, Grou, Berltsum, Reduzum, Easterein, en Goënga konden de strijd tegen hun tegenstanders net niet aan. Voor hen was de 20e Ald-Meiers Partij ten einde.

Al vroeg in de morgen liep kaatsminnend Friesland (en Nederland(!)) de besloten kaatsarena van Hitzum binnen. Een minimale bui aan het einde van de ochtend was voor niemand een groot probleem. De buienradar gaf voor de rest van de dag perfect kaatsweer aan!

  • (2) Reahus-Turns – (4) Dronryp (4-5 / 2-6)
  • (6) Workum – (7) Makkum (5-2 / 6-4)
  • (10) Winsum – (11) Huizum (4-5 / 2-6)
  • (13) Sexb./P.bierum – (15) Stiens (5-0 / 6-4)
  • (18) Bolsward als staand nummer

Ook de pers had zich inmiddels gemeld. Kaatsnieuws, KNKB-TV en vanaf 13:00 uur deed Radio Eenhoorn live verslag.
Wat later op de dag kwam ook Jan Seerden langs. De heer Seerden was 19 jaar lang onze vaste camera reporter voor het Kaatsmuseum archief. Zelfs op zijn verjaardag in 2010 ontbrak hij niet!

Dit jaar hadden we geen Ald-Meiers menu.

Er was besloten om eten en drinken meer rond het veld te concentreren. Hier was een speciale catering tent ingericht voor onder meer soep, friet, luxe belegde broodjes en ijsjes waarvan het gezellige terras de gehele dag goed gevuld was. Ook was er in de kaatskantine “de Boppeslach” weer het nodige verkrijgbaar.
De grote zaal in het dorpshuis was hierdoor vrijgekomen voor de masseuse Ria Heitbrink. Ria is al jaren onze vaste kracht voor blessure gevallen. Die ruimte kon Ria dit jaar goed gebruiken.

Geen Ald-Meiers Partij zonder vrijwilligers!

Niet alleen op het veld en op de lijn kunnen we rekenen op deskundige bijstand. Maar ook als het gaat om de opbouw van de kaatsarena, de catering en alle andere bijkomende activiteiten is veel hulp nodig. In totaal waren er dit jaar weer 90 mensen actief betrokken waarvan het grootste deel inwoners van Hitzum.

Tijdens de aanloop naar deze dag is er een promotieteam samengesteld. Commissielid Hanne Kramer, Joukje Kampen en Pieter Gerbenzon zijn vanaf februari bezig geweest met het bedenken van concepten om zowel de media, de sponsors, adverteerders als het publiek voor de jubileumpartij te interesseren. En we zijn trots op het resultaat. Mede dankzij de adverteerders kon dit jaar een prachtig programmaboekje samengesteld worden. Een boekje met veel redactionele bijdragen en weetjes & terugblikken op 20 jaar Ald-Meiers Partij geschiedenis. Een écht bewaarboekje dus!
Dit jaar hadden we een kaatsballen sponsor, een kransen sponsor en er heeft zich een nieuwe sub-sponsor aangemeld.

De derde omloop werd behaald door de parturen Bolsward, Dronryp, Workum, Huizum en Sexbierum/Pietersbierum

  • (18) Bolsward – (4) Dronrijp (5-0 / 6-4)
  • (6) Workum – (11) Huizum (5-2 / 6-4)
  • (13) Sexbierum/Pietersbierum (had een staand nummer)

Op uitnodiging van het promotieteam was KNKB-TV aanwezig. Gedurende de dag heeft men diverse parturen en overige personen geïnterviewd.
De interviews staan op de FaceBook pagina van de KNKB, maar we willen toch twee hiervan hier laten zien:

Pieter Winsemius is trots: 'De vrijwilligers doen het en ik mag er graag komen'

Geplaatst door KNKB -Kaatsbond- op Zaterdag 3 augustus 2019
Interview met Pieter Winsemius, initiatiefnemer van de Ald-Meiers Partij

Betty Blanksma werd voor aanvang van de Ald-Meiers Partij verrast en kreeg van Wigle Sinnema het bondsinsigne.

Geplaatst door KNKB -Kaatsbond- op Zaterdag 3 augustus 2019
Interview met Betty Blanksma-Dijkstra, voorzitter Commissie Ald-Meiers Partij

Halve finale

De halve finale werd zinderend beslist tussen de parturen Sexbierum/Pietersbierum en Bolsward. Wie ging door naar de finale en maakte hiermee kans op een gravering onder de Sulveren Pong en wellicht in de toekomst kans op de 4-Wimpels?! Kwaliteit kwam in elk geval bovendrijven want de favorieten van de dag bepaalden de eindstrijd.
Partuur Workum had een staand-nummer en stond al in de finale.
De halve finale werd uiteindelijk gewonnen door Sexbierum/Pietersbierum. Bolsward had daarmee alvast de derde prijs. (5-1 / 6-6)

Finale

Na een korte pauze waarbij eventueel gebruik kon worden gemaakt van de masseuse Ria Heitbrink, riep wedstrijdleider Piet Viëtor de beide finalisten naar het veld om uit te maken wie de jubileum editie van de Ald-Meiers Partij ging winnen.

Traditiegetrouw samen met scheidsrechters Erwin van Wier en Marco Fijma, en ‘blokerinners’ vooraf gegaan door het Frysk Folksliet en de foto-momenten.

De finale begon om 16:15 uur.
Partuur Workum met:
Nynke Kuipers
Naomi Wiersma
Gerde Lycklama à Nijholt

Partuur Sexbierum/Pietersbierum met:
Siegrid Post
Judith Zuidema
Fierra de Vries

De finale ontwikkelt zich zoals gewoonlijk bij de Ald-Meiers Partij op een manier waarbij we allemaal op het puntje van onze stoel of bank zitten. Bij 4-2 / 6-6 is Workum aan de leiding.

Bij de stand van 5-2 / 6-2 sloeg Fiera de Vries op en panklaar voor een fantastiche Boppelslach van Gerde die de finale besliste.
Zoals Gerde Lycklama à Nijholt na afloop in een interview aangeeft: Het omslagpunt kwam na de Boppeslach bij de 4 ‘earsten’. Toen kwam het vertrouwen om de wedstrijd in het voordeel van Workum te beslissen.
Een ongelukkige ontknoping voor Sexbierum/Pietersbierum die al meerdere keren de finale moest verliezen. Voor Fiera de Vries was dit de laatste keer. Ze heeft tot 6-maal de Ald-Meiers Partij mogen kaatsen.
Workum van Harte Gefeliciteerd met deze welverdiende overwinning!

Prijsuitreiking

Terwijl iedereen tranen van vreugde en tranen van verdriet droogde riep Pieter Winsemius het publiek richting de Bestuurstent. Als ondersteuners van het eerste uur leek het de families Winsemius en Fockema Andrea een leuk idee om Betty Blanksma-Dijkstra op een bijzondere manier in het zonnetje te zetten. Daarvoor was een speciale extra krans besteld met als opschrift:

20 jaar kampioen… Super!

Betty was wederom verrast, keek nog om naar de 3 kransen die in de Bestuurstent hingen (er waren er toch 3???). Een terecht eerbetoon, maar zoals Pieter Winsemius stelde: ook het moment om alle (oud)bestuursleden en mede-initiatiefnemers nog even voor de Bestuurstent te roepen.

En dan de prijsuitreiking…
Over de Mystery-Guest werd ver voor het middaguur alweer gespeculeerd.
Het programmaboekje geeft dan ook een indrukwekkend overzicht van 19 jaar prominente en onverwachte gasten. Ook Henk Kroes werd al op het veld gespot. Zou hij het wederom zijn?
“O we witten it al! It is Chris!”
Maarrr, Chris Wassenaar was als coach voor het partuur Minnertsga aanwezig.
“Eè toe jeu, wie is de Mystery-Guest no??”

Vlak voor de prijsuitreiking komt de ontknoping als Betty Blanksma over de hoofden van het publiek vier dames naar voren haalt die ook nog eens vier belangrijke kaatsoverwinningen op hun naam hebben geschreven. Drie van hen, Fenna Zeinstra (winnaar van de allereerste Ald-Meijers Partij in 2000 – Bolsward), Sjoukje Huizinga-Visser (winnaar Ald-Meiers Partij in 2003 – Ee) en Aukje van Kuiken (ook winnaar Ald-Meiers Partij in 2003 – Ee) hebben inmiddels de felbegeerde 4 Wimpels trofee in de prijzenkast staan. De vierde, Sjanet Wijnia (winnaar Ald-Meiers Partij in 2014 – Wommels), zal dit zilver tijdens de Dames-PC Weidum op 21 augustus aanstaande officieel in ontvangst nemen.

Assistentie bij de prijsuitreiking was er ook vanuit de gemeente de Waadhoeke door wethouder Nel Haarsma-Vrieswijk.
Zij overhandigde de traditionele ‘gouden klokjes’ aan de winnaars en luxe horloges aan de 2e en 3e prijswinnaars.

vlnr: 3e-prijs, 2e-prijs en de 1e-prijs

Na de nodige fotomomenten en interviews van de toegestroomde pers, en door een haag van smartphones, kon het winnende partuur beginnen aan de ererondrit door het dorp Hitzum met Friese aanspanning. Daarmee kwam aan een fantastische kaatsdag een eind.

Het bestuur van KV de Eendracht – Nico van Baarsen en Bauke de Jong – en de Commissie Ald-Meiers Partij – Betty Blanksma, Nynke van Wallinga, Irma Gerbenzon-Rijskamp, Hanne Kramer en Sieberen Plat – bedanken iedereen die aan deze fantastische dag een bijdrage hebben geleverd.

Graag tot volgend jaar!!

[ngg src=”galleries” ids=”5″ display=”basic_thumbnail”]