20 jaar Ald-Meiers Partij

Zaterdag 3 augustus 2019

Loting Ald-Meiers Partij 30 juli 2019.

Traditiegetrouw op de avond voor de PC vindt in de grote zaal van het Dorpshuis te Hitzum de loting voor de Ald-Meiers Partij plaats. Een mogelijkheid voor de 18 aangemelde parturen om zelf het lot in handen te nemen en een gunstige tegenpartij uit de schaal met bolletjes te vissen.
De goed gevulde zaal met kaatsters en begeleiders geeft aan dat men hier graag gebruik van maakt. Voor wie niet in de gelegenheid was om aanwezig te zijn was er voor de trekking vervanging in de persoon van Dames PC winnares 2018 Ilse Tuinenga.

De avond werd geopend door de voorzitter van KV De Eendracht Nico van Baarsen, die het 20 jarig jubileum van de Ald-Meiers Partij en het werk van de commissie nog eens voor het voetlicht bracht.
Hij gaf een overzicht van het ontstaan van de partij,  in een periode dat de dochters van de families van Baarsen en Viëtor de Hitzumer prijzenkast vol kaatsten, en de ondersteuning bij de oprichting van oud minister Pieter Winsemius, die deze avond ook aanwezig was.

Nadat hij de commissieleden voor hun inzet met een bloemetje had beloond, keerde de avond terug naar het bekende protocol, met een hartelijk welkomstwoord van Betty Blanksma.
Het partuur van Makkum retourneerde de Sulveren Pong. Symbolisch weliswaar, want de Pong heeft dit jaar tijdelijk overwinterd in het kaatsmuseum.

De video van de partij uit 2018, gefilmd door Jan Seerden en Gerard Gal en gemonteerd door Gerard Gal, gaf ook aan de nieuwe deelneemsters in de zaal al een indruk van de aankomende zaterdag te verwachten ervaringen.
Daarna was het de beurt aan de meisjes om door de zaal naar voren te komen, het podium op te stappen en de trekking te verrichten. Meteen een gelegenheid om de glinsterende Pong eens van heel dichtbij te bekijken.

Na deze ceremonie werd de avond afgesloten, maar voordat de bar gesloten werd waren we toch alweer een uurtje of twee verder. Er moet tenslotte vooruitgekeken worden. Prognoses gemaakt worden. En “weetjenogwel”-verhalen, want in twintig jaar tijd zijn er genoeg momenten om op zo’n avond nog eens met elkaar te delen.

[ngg src=”galleries” ids=”2″ display=”basic_thumbnail”]

Parturen

18 parturen hadden zich opgegeven, FANTASTISCH!
Daar waren we heel blij mee.
Voor de wedstrijd werd ieder partuur op de foto gezet.

[ngg src=”galleries” ids=”3″ display=”basic_thumbnail”]