Eerste omloop 03-08-2019

Eerste omloop

Voorzitter van de Commissie Ald-Meiers Partij, Betty Blanksma-Dijsktra heet iedereen van harte welkom in ús Doarpshûs. Na een korte uitleg over de gang van zaken tijdens deze bijzondere wedstrijddag kon iedereen zich achter de Harmonie uit Beetgum opstellen. Hoewel de lucht nog wat bedekt was en ’s ochtends nog een buitje was langsgetrokken, kon de optocht door het dorp zonder problemen voltrokken worden. De wedstrijdleider Piet Viëtor leidde deskundig onder grote belangstelling de optocht door de straten naar het veld.

Tijdens het Frysk Foksliet stonden de deelnemers en de commissie Ald-Meiers Partij in het gelid.

De verrassing deze ochtend was groot!

De Voorzitter van KV de Eendracht, Nico van Baarsen, presenteerde de commissie Ald-Meiers Partij, verwelkomde de parturen en alle belangstellenden op het kaatsveld, dat ook voor deze keer wederom prachtig en ‘smûk’ was aangekleed. Tevens introduceerde hij de voorzitter van de KNKB, Wiggle Sinnema, die met een speciale boodschap naar Hitzum was gekomen. Betty Blanksma-Dijkstra ontving uit zijn handen het bondsinsigne van de KNKB voor haar verdienste mbt de Ald-Meiers Partij en het meisjes kaatsen in het bijzonder! Een eerbetoon dat haar zichtbaar wel wat ‘oer it mad’ kwam.
Kijk op onze FaceBook pagina voor verdere vermeldingen!

Na het ‘inslaan’ en ‘parturen-foto’s‘ nam de spanning toe en de eerste 8 parturen werden voorgesteld aan de vroege belangstellenden. Ieder jaar zien we de meisjes ietwat onwennig tijdens de presentatie aan het grote publiek een stap naar voren doen waarbij ze stuk voor stuk onder warm applaus verwelkomd worden.

  • 1) Raerd – 2) Reahûs-Turns (2-5 / 2-6)
  • 3) Minnertsga – 4) Dronryp (0-5 / 4-6)
  • 5) Arum – 6) Workum (3-5 / 2-6)
  • 7) Makkum – 8) Balk (5-2 / 6-0)
  • 9) Grou – 10) Winsum (0-5 / 6-6)
  • 11) Huizum – 12) Berltsum (5-2 / 6-2)
  • 13) Sexb./P.bierum – 14) Reduzum (5-0 / 6-4)
  • 15) Stiens – 16) Easterein (5-5 / 6-2)
  • 17) Goenga – 18) Bolsward (3-5 / 2-6)
[ngg src=”galleries” ids=”4″ display=”basic_thumbnail”]