HITZUM.COM

NIJSGJIRRICHHEDEN ÚT IT DOARP HITSUM

Laatste nieuws

Hitzum mag een klein dorp zijn maar waar een klein dorp groot in kan zijn blijkt uit de vele activiteiten het hele jaar door.

Nieuws van Dorpsbelang

Dorpsbelang vergadert iedere eerste woensdag van de maand. Deze vergaderingen vinden plaats in het dorpshuis. U heeft de mogelijkheid om op deze vergaderingen van 19:30 tot 20:00 uur binnen te[…]

Read more
september 9, 2020 0

Wegwerkzaamheden Hitzum

Update bereikbaarheid Hitzum namens Joost Visser Intra BV: Donderdag 10 en vrijdag 11 september beginnen zij met het draaien van asfalt op de Franekerweg. Maandag 14 september beginnen zij met het[…]

Read more
september 3, 2020 0
FCH

Hitzumer Fiets Club

Een groep fanatieke fietsers heeft de Hitzumer Fietsclub opgericht tijdens de nieuwjaarsborrel dit jaar. Ze hebben al vele kilometers in de benen en de club wordt steeds groter!! 

Read more
augustus 18, 2020 0

Us Doarpshûs

Centrum van het dorp

LEES MEER

Ald-Meiers Partij

De ALLERbelangsrijkste kaatspartij voor meisjes

LEES MEER

Geschiedenis

Hystorisch overzicht van het terpendorp Hitzum

LEES MEER

Verenigingen

Sport, spel, cultuur en meer

LEES MEER
Een terpdorp reeds vanaf het begin van de jaartelling!

Hitzum is een van de oudste dorpen van de Waadhoeke.

Hitzum is een van de oudste dorpen van de Waadhoeke. Het is een terpdorp, waarvan de eerste bewoning dateert vanaf het begin van de jaartelling. In en rond het dorp zijn er nog een aantal terpen te vinden. Rond de eeuwwisseling is een groot aantal terpen afgegraven. In het dorp zijn nog een aantal steilranden van deze afgravingen te vinden. Daarnaast zijn er een aantal percelenafgeticheld voor panwerken en tegelfabricage. Langs de westkant van het dorp loopt de Arumervaart. Vanaf deze vaart loopt een opvaart naar de Noorderbuurt.

NAAR GESCHIEDENIS

ALD-MEIERS PARTIJ sinds 2000

De 100-jarige kaatsvereniging (opgericht 6 mei 1904) “De Eendracht” in Hitzum is in 2000 gestart met de organisatie van de Ald-Meiers Partij. Deze wedstrijd is ontstaan door een intensieve samenwerking tussen de kaatsvereniging en voormalig minister Pieter Winsemius. De roots van de familie Winsemius liggen in Hitzum. Hun belangstelling voor de kaatssport was gewekt door een kaatsdemonstratie tijdens een familiereünie op Westerhitzum in 1997. Er werd in die tijd, als gevolg van het belangrijker worden van het dameskaatsen in het algemeen, nagedacht over een wedstrijd in de vorm van de Freule, maar dan voor meisjes. Mede doordat Hitzum in die tijd een sterk…

LEES MEER

VOLG ONS, op Facebook!

US DOARPSHUS, centrum van verbintenis

De “Ald skoalle” werd jaren door de Kerkelijke gemeenschap van Hitzum gebruikt om vergaderingen te houden. Vanaf ongeveer 1948 werd het gebouw ook toegankelijk voor niet kerkelijke activiteiten. In 1971 werd de Stichting Us Doarpshûs officieel opgericht. Door de jaren heen is het gegroeid naar het kloppende hart van het dorp, zowel zomers als ‘s winters. In 2014 is de laatste verbouwing afgerond en het resultaat mag er zijn!

LEES MEER

Foto’s van Hitzum

Check it out

Ald-Meiers Partij 2021

CHECK IT OUT

Doarpsfeest 2021

CHECK IT OUT

Website commissie leden

Ons team bestaat uit:

Hanne Kramer

onderhoud – fotografie – nieuwsgierig


Geeske Vellenga

onderhoud – administratie – fotografie – verbinder


Marijke Bootsma

onderhoud – fotografie – kritisch


Irma Rijskamp

creatie – onderhoud – administratie – backup


225

INWONERS

20 jaar

HITZUM.COM

4

COMMISSIELEDEN

Contact

Mocht er iets niet duidelijk zijn of u wilt meer informatie over de website in de vorm van sponsoring, advertentieplaatsing of materiaal aanleveren, vul dan onderstaand formulier in.

Met dank aan onze sponsors

Zonder adverteerders kan de website Hitzum.com niet bestaan. Wij zijn onze sponsors ook zeer dankbaar voor hun steun.