HITZUM.COM

NIJSGJIRRICHHEDEN ÚT IT DOARP HITSUM

Laatste Nieuws

Hitzum mag een klein dorp zijn maar waar een klein dorp groot in kan zijn blijkt uit de vele activiteiten het gehele jaar door. Om van al deze activiteiten en gebeurtenissen op de hoogte te zijn volg je het Laatste Nieuws! (ook op Facebook)

Nieuws van Dorpsbelang

Hallo Hitzummers, Er is veel gebeurd de afgelopen periode bij de totstandkoming van de abri aan de Hoofdweg. Op dit moment is het weer even rustig, nadat als laatste het[…]

Read more
november 12, 2019 0

Nieuws van de gemeente

Toegankelijk wijkbeheer in de gemeente Waadhoeke Zorg voor de openbare ruimte: ‘Mei elkoar en foar elkoar’ De gemeente Waadhoeke. Een nieuwe organisatie die voor nieuwe uitdagingen staat. Sinds de officiële[…]

Read more
november 12, 2019 0

Jaarvergadering iisclub Wês Klaer

Uitnodiging voor de ledenjaarvergadering van iisclub “ wês klaer “ op zaterdag 9 november 2019 om 20.00 uur in ’t Doarpshûs. Agenda OpeningVerslag vorige ledenvergaderingMededelingenFinancieel verslag en benoeming kascommissieSkoft mei[…]

Read more
november 5, 2019 0

ALD-MEIERS PARTIJ 2019

18 parturen hadden zich opgegeven, FANTASTISCH!
Daar waren we heel blij mee.
Na de traditionele ontvangst is ús Doarpshûs en de tocht met vaandels en muziek door het dorp werd om 10:00 uur de eerste kaatsbal richting het perk geslagen.  Overigens voorafgegaan door een indrukwekkend eerbetoon van de KNKB richting de voorzitter van de Comissie Ald-Meiers Partij. 
Het was weer een super gezellig kaatsevenement met volop bezoekers en spannende wedstrijden. 

Lees het verslag en bekijk de foto’s en filmpjes op:

Naar Ald-Meiers Partij

Us Doarpshûs

Centrum van het dorp 


LEES MEER =>

Ald-Meiers Partij

 De ALLERbelangrijkste kaatspartij voor meisjes

lees meer =>

Verenigingen

Sport, spel, cultuur en meer

LEES MEER =>

Geschiedenis

Hystorisch overzicht over het terpdorp Hitzum

LEES MEER =>
Over

Geschiedenis van Hitzum en meer

Hitzum is een klein en gezellig dorp met ongeveer 250 inwoners, gelegen aan de Arumervaart. Het dorp ligt onder de rook van Franeker en Harlingen. Via het Hitzumer-Binnenpad is men binnen 10 minuten in Franeker.

Lees meer=>

Foto’s Hitzum

Check it out

Foto’s Hitzum

CHECK IT OUT

Foto’s Hitzum

CHECK IT OUT

terugkerende tradities

Zoals elk dorp heeft Hitzum oude en nieuwe tradities. Het kaatsen is hier een voorbeeld van. De kaatsvereniging bestaat inmiddels meer dan 110 jaar en in het jaar 2000 heeft deze vereniging tezamen met de familie Winsemius (ja, die van de oud-minister) de Ald-Meiers Partij opgericht. 

En eens in de twee jaar organiseert de Vereniging van Volksvermaak Hitzum een 2-daags dorpsfeest met op de vrijdagavond een gezellige jûn voor de dorpsbewoners en op de zaterdagavond een groot feest met (bekende) band voor iedereen!

Ald-Meiers Partij

Zaterdag 3 augustus 2019
Vanaf 09:00 uur
VRAAG NAAR MEER INFO

Dorpsfeest

20 – 21 – 22 juni 2019
1X PER 2 JAAR 
VRAAG NAAR MEER INFO

Oud en Nieuw

31-12-2019
Dorpshuis open!
VRAAG NAAR MEER INFO

Check…  Volg ons ook op Facebook

Webcommissie

Nieuwsberichten van Hitzum proberen wij zo snel mogelijk op de website te zetten!
Lever je berichten en (eigen) foto’s in via de mail naar webcommissie@hitzum.com.

Ons team bestaat uit:

Hanne Kramer

onderhoud – fotografie – nieuwsgierig


Maartje Nauta

onderhoud – administratie – fotografie – verbinder


Marijke Bootsma

onderhoud – fotografie – kritisch


Irma Gerbenzon

creatie – onderhoud – administratie – actief


20

JAAR HITZUM.COM

24/7

ACTUEEL

195928

UREN

CONTACT

Wilt u meer informatie over Hitzum.com, adverteerder worden op de website, of  informatie met ons delen, dan kunt u gebruik maken van onderstaand contactformulier:

Met dank aan onze sponsors

Zonder adverteerders kan de website hitzum.com niet bestaan. Wij zijn dan onze sponsors ook zeer dankbaar voor hun steun.