Geschiedenis

Hitzum kent een rijke geschiedenis.

De eerste vermelding over Hitzum dateert uit 1767 en 1786. Er wordt dan voornamelijk geschreven over de stemgerechtigde plaatsen en geeft men een omschrijving van het dorp. In de 19e eeuw werd Hitzum ook over de weg beter bereikbaar. De belangrijkste verbinding was al sinds eeuwen de Arumervaart. Het transport vond meestal over water plaats. Na 1813 begint men met het verharden van de wegen. Het heeft nogal even geduurd voor Hitzum aan de buurt was. In 1856 werd de bestaande verbinding over land verhard in de vorm van een grindweg van Medum via Hitzum naar Achlum. Er kwam daar in 1902 nog een railverbinding bij; de tram reeds voor het eerst op 1 september 1902 van Franeker naar Hitzum, Achlum, Witmarsum, Bolsward. Hitzum was nu voorgoed ontsloten. Net voor de oorlog op 13 september 1939 reedt de laatste tram en in de eerste oorlogsjaren zijn de rails deels opgebroken. Het wegvervoer had de taak van de tram overgenomen.

In het begin van de 20e eeuw krijgen de eerste inwoners van Hitzum een aansluiting op het elektriciteitnet en komt de eerste telefoonverbinding tot stand. De grote ommekeer m.b.t. verwarming kwam in de zeventiger jaren. In 1973 werd Hitzum aangesloten op het aardgasnet en bijna iedereen schakelde zo spoedig mogelijk over op deze schone brandstof. Wat de woningbouw van Hitzum betreft is er veel veranderd. Waar vooral in de eerste helft van de vorige eeuw de meeste mensen in de Noorderbuurt woonden, werden er vanaf 1950 voornamelijk huizen aan de zuidkant van Hitzum gebouwd.

Comments are closed.