Doarpshûs

[responsivevoice_button voice=”Dutch Female” buttontext=”Play”]
Stichting Dorpshuis is in januari 1971 bij akte officieel opgericht. De stichting heeft als doel: “het instandhouden en exploiteren van het dorpshuis ten dienste van het totale dorps- en verenigingsleven.”

In 1999 is het dorpshuis door de Hitzumer bewoners grondig verbouwd. Zo heeft het dorpshuis nu twee kleedkamers, drie aparte ruimtes en een beweegbaar podium. De drie zalen kunnen apart van elkaar worden verhuurt voor onder andere vergaderingen of feesten.

Het algemeen bestuur, dat naast het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) bestaat uit een afgevaardigde van de verenigingen die in Hitzum actief zijn namelijk: kerkvoogdij, ijsclub, toneel, begrafenisvereniging, reisvereniging, dorpsbelang, sovo en gym 50+, kaatsvereniging, biljartvereniging, jeugdclub (vacant) en VVH (vacant).
Nieuwe verenigingen kunnen/ mogen een aanvraag doen naar het bestuur om participerend lid te worden. Ook het bestuur kan nog een aantal mensen vragen om op persoonlijke titel zitting te nemen in het algemeen bestuur.

In het winterseizoen organiseert het dorpshuis een kaart en spelavond op de donderdag- avond en worden er muziekavonden georganiseerd. Ook andere initiatieven van dorpsbewoners zijn van harte welkom.
De stichting kent geen hoofdelijk lidmaatschap, maar men kan natuurlijk wel donateur worden. Voor algemene info kunt u bellen naar het dorpshuis
0517-452248 of b.g.g. naar 0517-452750

Comments are closed.