Actie voor de Voedselbank Harlingen – Doet u mee??

Actie voor de Voedselbank Harlingen – Doet u mee??

oktober 18, 2023 Niet gecategoriseerd 0


1 november – Dankdag voor Gewas en Arbeid
In de kerk wordt op dankdag gedankt voor gewas en arbeid. De mens is afhankelijk van de groei.
En die groei maakt God mogelijk. Mensen van nu ervaren dat anders. Wetenschap, techniek en vrije
wereldhandel zorgen ervoor dat onze winkelschappen goed gevuld zijn. Mensen geloven in
maakbaarheid en ervaren zich onafhankelijk. 
Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker hoe kwetsbaar we in werkelijkheid zijn. Verlies aan
vruchtbare grond, oorlog in de wereld of een tekort aan schoon water, schaarste en peperdure
boodschappen: ze kunnen ons herinneren dat we in werkelijkheid afhankelijk zijn. Hoe we
afhankelijk zijn van elkaar, van planten, dieren, micro-organismen, bodem, water, lucht en
uiteindelijk van God die leven geeft.
In die complexe situatie vieren we als kerkelijke gemeente dankdag. We delen onze zorgen, nemen
onze verantwoordelijkheid en we danken……….en willen ook delen met onze medemensen
Daarom organiseren wij als diaconie, ook dit jaar in de week van dankstond een inzamelingsactie
voor de Voedselbank Harlingen
U kunt van maandag 30 oktober tot en met zondag 6 november artikelen inleveren bij :
 Fam. Henk en Gerrie Talsma, Jonkerschap Achlum
 Fam. Siebout en Jansje Akkerman, Ds. Dijkstraweg Hitzum
 zondag 5 november bij de ingang van de kerk in Achlum
Enkele voorbeelden die altijd welkom zijn bij de Voedselbank:

 • macaroni/spaghetti
 • droge mix voor macaroni & spaghetti
 • zilvervliesrijst
 • aardappelpuree
 • soep in blik (geen glas)
 • groente in blik (geen glas)
 • broodbeleg (jam, pindakaas, appelstroop)
 • thee
 • ontbijtkoek
 • tandpasta / handzeep / haarshampoo
  Ook kunt u gespaarde DE-punten inleveren

 • Mocht u liever een financiële bijdrage willen geven dan kunt u uw bijdrage overmaken naar de
  bankrekening van Diaconie Prot. Gemeente Achlum-Hitzum NL68RABO0320498956 ovv
  Voedselbank. Graag overmaken voor 5 november a.s.

 • Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage!
  Namens de diaconie Protestantse Gemeente Achlum-Hitzum
  Feikje Hoekstra-Tolsma