Afronding Plan Hoofdweg, Hitzum in het groen!

Afronding Plan Hoofdweg, Hitzum in het groen!

december 18, 2020 Niet gecategoriseerd 0
Hoofdweg

Hitzum 18 december 2020

In de berichtgeving van 28 september jl heeft dorpsbelang aangegeven dat de beplanting van de Hoofdweg nog niet uitgevoerd kon worden. Volgens de uitvoerder van de werkzaamheden zou dat vanwege de bekabeling in de grond niet kunnen.

Vanuit de gemeente werd op basis van de bevindingen van de uitvoerder een alternatief plan voorgesteld, echter hier kon dorpsbelang zich niet in vinden. Een plan waar jaren aangewerkt is, het nodige onderzoek is gedaan en de mogelijkheden tot aanplant van bomen wel degelijk uitvoerbaar bleek werd te snel van tafel geveegd.

Nader overleg met de gemeente gaf ruimte het plan wederom te bespreken. Chris Kramer heeft namens dorpsbelang de beplanting en bekabeling nogmaals bekeken en uitgemeten. Chris heeft zijn bevindingen en een aantal aanpassingen uitgewerkt en onderbouwd. Samen met dorpsbelang is dit aan de gemeente voorgelegd. Vervolgens heeft de gemeente overleg gevoerd met de betrokken nutsbedrijven.

Op 4 december is er vanuit de gemeente bevestigd dat het opnieuw ingediende voorstel met een aantal aanpassingen tov het originele plan uitgevoerd kan worden. Het is de bedoeling dat de beplanting na de jaarwisseling uitgevoerd wordt.

Bijgevoegd de tekening zoals het er nu uit gaat zien.

Dorpsbelang Hitzum