Geen Ald-Meiers Partij in 2020

Geen Ald-Meiers Partij in 2020

juli 26, 2020 Niet gecategoriseerd 0

We hebben de afgelopen maanden gezocht naar mogelijkheden de Ald-Meiers Partij in dit door Covid-19 zo geplaagde jaar 2020 verantwoord door te laten gaan. Diverse opties hebben we onder de loep genomen, als datum op de wedstrijdagenda stond reeds 26 september (onder voorbehoud)…

Na lang wikken en wegen hebben we, tot onze spijt, in een overleg met het bestuur van KV De Eendracht, samen moeten besluiten dat dat ons niet lukt.

De voornaamste redenen dat de AMP niet door gaat, zijn:

  • Wij menen de veiligheid van publiek en vrijwilligers in deze 1,5 m omstandigheden niet voldoende te kunnen waarborgen.
  • We hebben veel vrijwilligers die tot de kwetsbare doelgroep behoren.
  • Recente ontwikkelingen laten zien, dat het virus juist in grotere groepen mensen het gevaarlijkst is.
  • We doen de sporters geen onontkoombare schade aan, omdat ze een jaar extra de kans krijgen om deel te nemen.
  • Tot nu toe is het voor de kaatssters een matig kaatsseizoen en zal het aantal afdelingswedstrijden beperkt zijn.
  • Zou de wedstrijd doorgaan, dan gingen we voor de limiet van 250 bezoekers. Moeilijk voor ons een keuze te maken wie wel en niet worden toegelaten.

Zoals boven omschreven hebben we gezamenlijk besloten dit jaar de wedstrijd niet door te laten gaan, maar ondanks deze tegenslag gaan we er volgend jaar weer voor de volle 100% tegenaan!

Groet,

Commissie Ald-Meiers Partij