Aanmelden evenementen in de Waadhoeke

Aanmelden evenementen in de Waadhoeke

oktober 26, 2021 Niet gecategoriseerd 0

Dit betreft een bericht voor alle organisaties die evenementen willen organiseren in de Waadhoeke.

In de gemeente Waadhoeke vinden veel evenementen plaats. Om te voorkomen dat evenementen tegelijkertijd plaatsvinden, werkt de gemeente met een evenementenkalender. Ook dient deze kalender als input voor de regionale evenementenkalender van de politie en de Veiligheidsregio. Samen met hun bekijken we de mogelijkheid van de inzet van de hulpdiensten.

(De evenementen die op de evenementenkalender staan hebben voorrang op een evenement dat later (na 1 december) wordt aangemeld. Jaarlijks terugkerende evenementen gaan voor op nieuwe initiatieven, mits deze voor 1 december zijn aangekondigd. Wanneer 2 evenementen op dezelfde datum en plaats worden aangekondigd, wordt gekeken naar de datum van binnenkomst van aankondiging. Het principe ‘wie het eerst komt, wie het heerst maalt’ is hierbij van toepassing.)

Organisatoren van evenementen melden hun evenement aan voor de evenementenkalender. In de melding staat in ieder geval de volgende informatie over het evenement:

  • De naam van de organisatie
  • De datum
  • De locatie
  • Het soort evenement (bijv. dorpsfeest, kermis, popconcert)
  • Het aantal verwacht verwachte bezoekers

Het evenement kan worden aangemeld tot 1 december 2021. Wees dus op tijd! Als u na aanmelding niets van ons hoort voor 1 januari 2022, dan is de gewenste datum voor het evenement akkoord. Mocht dit niet zo zijn dan nemen we contact met u op. Aanmelding van uw evenement kan via de mail vergunningen@waadhoeke.nl

Plaatsing van het evenement op de evenementenkalender betekent nog niet dat u automatisch een vergunning ontvangt. Het betreft alleen een overzicht van evenementen in de gemeente Waadhoeke.  Er moet altijd een aanvraag om een vergunning worden ingediend. Bij de aanvraag moet in ieder geval een veiligheidsplan en een situatietekening van het evenemententerrein worden toegevoegd. Een aanvraag om een vergunning moet 8 weken (kleinschalige evenementen met weinig risico) of 14 weken (evenementen met meer risico’s) voor aanvang van het evenement worden ingediend. De gemeente heeft een standaard (digitaal) formulier voor het aanvragen van een evenementenvergunning. Dit formulier is beschikbaar via de website www.waadhoeke.nl

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de vergunningverleners APV en Bijzondere Wetten van de afdeling Veiligheid & VTH via het telefoonnummer 0517.380380 of via de mail vergunningen@waadhoeke.nl