AED-TRAINING

AED-TRAINING

maart 26, 2019 Niet gecategoriseerd 0

Vanavond, 13 maart kwamen er maar liefst 12 (!) deelnemers naar Us Doarpshús om mee te doen aan de jaarlijkse training t.b.v. reanimatie en gebruik van AED.

De training werd verzorgd door Thea van Lips Educatie Friesland samen met onze dorpsgenoot Erwin. Levensreddend handelen, reanimatie en het gebruik van de AED, het kwam allemaal aan de orde. Een circulatiestilstand leidt binnen enkele minuten tot onherstelbare hersenschade. Het is daarom van belang om zo snel mogelijk te handelen. Alle deelnemers vonden het een waardevolle avond, gezien de positieve reacties.

Op 27 maart volgt er een tweede sessie, zodat ons dorp daarna weer “hart-veilig” genoemd kan worden. Bij het woord van welkom werd het al gezegd: ‘waar een klein dorp groot in kan zijn….’

De koffie/thee voor beide avonden is aangeboden door het dorpshuis, terwijl Erwin, Irma en Maartje de zaalhuur voor hun rekening nemen. Alle partijen worden hiervoor héél hartelijk bedankt!