Bericht van het Dorpsbelang over de straatwerkzaamheden

Bericht van het Dorpsbelang over de straatwerkzaamheden

maart 18, 2020 Niet gecategoriseerd 0

Zoals wellicht een heel aantal inwoners van Hitzum al hebben gezien en gehoord, de werkzaamheden aan de Feikemastraat zijn inmiddels gestart.

Op dit moment zijn de weergoden ons goed gezind en we hopen dat dat zo blijft en dat het corona virus geen roet in het eten zal gooien!

We gaan er in eerste instantie van uit dat de werkzaamheden doorgaan zoals gepland…… Als de Feikemastraat klaar is (de planning zal de eerste week van april zijn) wordt er begonnen met de Kerkbuurt.

De verwachting is dat de werkzaamheden aan de Kerkbuurt ongeveer zo’n vier weken zal zijn.

Als de Kerkbuurt klaar is wordt er begonnen met de Hoofdweg.

De uitvoerende aannemer, Joost Visser, zal de bewoners van de betreffende straten per huis aan huis brief op de hoogte brengen van de werkzaamheden.

Wij begrijpen dat het de nodige ongemakken met zich mee zal brengen en dat er veel geduld van de bewoners wordt gevraagd, maar dat het wordt beloond met een goed en mooi resultaat.

Groet van Dorpsbelang Hitzum