Wijziging straatwerkzaamheden i.v.m. Corona

Wijziging straatwerkzaamheden i.v.m. Corona

maart 23, 2020 Niet gecategoriseerd 0

Beste dorpsbewoners van Hitzum, 23-03-2020

Vandaag kregen wij van een medewerker van de gemeente Waadhoeke het volgende bericht:

Vanmorgen hebben de aannemer Joost Visser en de gemeente Waadhoeke besloten de werkzaamheden in de Feikemastraat af te ronden en niet de Kerkbuurt “open te trekken”.

Vitens is nu bezig de waterleiding te vervangen, ook wordt er nog een put geplaatst. Het lijkt ons nu onverantwoord met de corona crisis de werkzaamheden in de Kerkbuurt op te starten.

We houden de ontwikkelingen in de gaten, zodra het mogelijk is worden de werkzaamheden door Joost Visser opgestart.

Helaas is het overmacht dat de werkzaamheden tijdelijk uitgesteld worden. Ik hoop dat u er begrip voor heeft.

Zoals u zult begrijpen is het begrijpelijk dat de werkzaamheden wederom (eerst phas, extreem water overlast, nu corona virus) worden uitgesteld.

Zodra wij weer meer geïnformeerd worden zullen wij u uiteraard zo snel mogelijk op de hoogte brengen. De bewoners van de Kerkbuurt en ook de Hoofdweg worden middels een briefje van Joost Visser op de hoogte gehouden wanneer de werkzaamheden aan de betreffende straten zullen starten.

We hopen jullie voor als eerst weer voldoende op de hoogte hebben gebracht,

Groet van Dorpsbelang