De 4 Wimpels wordt uitgereikt in Weidum tijdens de Dames-PC

De 4 Wimpels wordt uitgereikt in Weidum tijdens de Dames-PC

augustus 4, 2019 Niet gecategoriseerd 0

Sjanet Wijnia uit Wommels krijgt haar 4 Wimpels bij de PC op woensdag 21 augustus in Weidum. Dat maakte voorzitter Betty Blanksma van de Ald Meiers Partij in Hitzum bekend. Betty vertelde dat de Ald Meierspartij meteen nadat ze gehoord hadden dat Sjanet Wijnia haar vierde wimpel behaald had tijdens het NK, geprobeerd heeft de huldiging naar Hitzum te halen. ,,Mar dat hat de Frouljus PC ek dien”, vertelt onze dorpsgenote. De keuze werd daarom bij de kaatsster zelf neergelegd. Sjanet Wijnia koos voor de PC in Weidum.

De commissie Ald-Meiers Partij vindt dit een logische beslissing en heeft daar vrede mee. Onze hartelijke felicitaties!

De 4 Wimpels trofee
De Sulveren Pong in handen van Sjanet Wijnia in 2014