Nieuws Coronavirus

Nieuws Coronavirus

november 5, 2020 Niet gecategoriseerd 0

Zoals jullie wellicht wel weten zijn er in verband met het Coronavirus nieuwe ontwikkelingen.

Hieronder zullen wij al het nieuws voor jullie bundelen.

21 november: Us Doarpshûs gedeeltelijk open

Hierbij het nieuws dat het dorpshuis weer gedeeltelijk open mag. De vergaderingen kunnen weer los, zo ook de gym en biljart.Mits alles op 1.5 meter en na afloop maakt de gebruiker zelf weer alles schoon.De kroeg kan helaas nog niet open.Zegt het voort, zegt het voort……Kijk ook op de site van Doarpswurk of op die van de rijksoverheid.

Klik hieronder voor de site van Doarpswurk:
https://www.doarpswurk.frl/coronanieuws/nieuwe-coronamaatregelen-per-19-november-2020/?fbclid=IwAR26GyI-f_Q8zrj-zMNdFywounuEH1B93tip3eF0EHCFuCqztFeWV00fFko

5 november 2020: Us Doarpshûs gesloten

Vanaf woensdag 4 november 22.00 uur is het dorpshuis 2 weken gesloten voor alle activiteiten. Dit in opdracht van het RIVM.

We wachten op de volgende persconferentie van minister president Rutte en minister de Jonge met het nemen van verdere maatregelen.

We verwachten dat een ieder begrip heeft voor deze inpopulaire maatregel.

Samen kunnen we dit aan.

Denk aan elkaar, pak de telefoon voor een belletje.

 Het bestuur Us Doarpshûs

1 juni 2020: De doarren meie iepen fan Us Doarpshûs

Us Doarpshûs gesloten tot 1 juni

In opdracht van de regering is Us Doarpshûs gesloten tot 1 juni aanstaande.

It is tige spitich, mar it is net oars…

Vergaderingen en andere activiteiten kunnen vanzelfsprekend plaatsvinden in juni en juli dit jaar.

Voor data en eventuele reserveringen vanaf juni kunt u contact opnemen met Joki.

Het bestuur

Geen oud papier in maart

Een bericht van de HitzKidz:

Zaterdag a.s. wordt het oud papier niet opgehaald i.v.m. het Coronavirus! Zegt het voort.

Hulp nodig of hulp bieden

18-3-2020 geplaatst:

Vooralsnog is Hitzum gelukkig vrij van het Corona-virus. Het zou mooi zijn als dat zo blijft.

Door de ingrijpende (maar nodige) maatregelen van het kabinet worden er vanuit burgers veel initiatieven ontwikkeld om daar waar nodig is hulp te bieden. Dorpsbelang wil de mogelijkheid bieden om initiatieven opgang te brengen.

Uiteraard kunnen we als inwoners van Hitzum in de komende periode extra om elkaar denken en daar waar nodig is vraag en aanbod bij elkaar brengen.

-ontstaat er behoefte aan meer hulp/ondersteuning op korte of langere termijn,

-heeft u hulp nodig bij boodschappen of andere zaken die niet meer zelf gedaan kunnen worden,

-zijn er inwoners die iets kunnen en willen betekenen in het bieden van hulp laat het weten via een mail naar:dorpsbelang@hitzum.com.

We kunnen dan inventariseren waar hulp voor nodig is en dit in gang zetten.

Dorpsbelang

Us Doarpshûs blijft langer gesloten

Geen kerkdiensten in Hitzum en Achlum

Vanwege het Coronavirus zullen er de komende zondagen in maart geen kerkdiensten gehouden worden.

De komende 3 woensdagen tot Pasen zullen de kerkklokken luiden van 19.00 tot 19.15 uur ter bemoediging van hoop en troost. 


M.h.gr. De kerkenraad Achlum – Hitzum.

AED Trainingsavond 24 maart

De AED trainingsavond van woensdag 24 maart wordt uitgesteld. Zodra de mogelijkheid er is zullen we met een nieuwe datum naar buiten komen. 

Houd je mail en de website van Hitzum in de gaten. 

Met vriendelijke groet,

Erwin & Maartje
AED Hitzum

Toneelmiddag 14 maart

De toneelmiddag van Set Troch van 14 maart aanstaande zal uitgesteld worden. Zodra de mogelijkheid er is, zullen we met een nieuwe datum naar buiten komen.
Houd de website en de Facebook pagina van Set Troch in de gaten!

Bestuur toneelvereniging Settroch Hitzum

Jaarvergadering Dorpsbelang 18 maart

Nu het dorpshuis i.v.m. de corona maatregelen gesloten is, kan de jaarvergadering van dorpsbelang op 18 maart geen doorgang vinden. Wij informeren u over een nieuwe datum voor de jaarvergadering via de website van Hitzum, zodra de omstandigheden dat weer toelaten.

Dorpsbelang Hitzum