Nieuws van Dorpsbelang

Nieuws van Dorpsbelang

september 22, 2022 Niet gecategoriseerd 0

19 september 2022

Vervolg van aanpassen – verhoging verkeersveiligheid Hoofdweg -Kerkbuurt.

Na veel overleg en discussie binnen het bestuur om de ingebrachte reacties te plaatsen in het plan van de verkeersveiligheid van de Hoofdweg kunnen we, nu na de vakantie periode, weer verder met het project. We maken opnieuw een afspraak met de verkeersdeskundige van de gemeente om de reacties die zijn ingebracht te toetsen in het plan. Dan zullen de werkgroep en het bestuur samen met de gemeente het definitieve plan presenteren aan het dorp in een speciale ledenvergadering. Deze avond wordt in overleg met de gemeente gepland en zal waarschijnlijk in de eerste helft van oktober gehouden worden.                      De verkeersdeskundige kan op deze avond uitleggen waarom iets wel-niet gerealiseerd kan worden. De uitnodiging hiervoor zal door iedere brievenbus komen. We hopen dan dat een ieder op deze avond aanwezig zal zijn zodat, voor zover mogelijk, op alle vragen door de verkeersdeskundige een antwoord gegeven kan worden.  

In overleg met de verkeersdeskundige zal – zullen data vastgesteld worden. We hopen deze spoedig aan u door te geven.  

Na de ledenvergadering van maart j.l. zijn er een aantal bestuursleden gestopt. Jammer maar hierbij willen wij, als huidig bestuur, jullie; Nelly Bruning en Jantsjeard Hoekstra,  heel erg bedanken voor de inzet aan het dorp gegeven. Anita Heddema heeft aangegeven ook te stoppen maar zal het huidige bestuur nog een poosje blijven ondersteunen. De man van de ‘sinten’ Jan Woudstra blijft aan. Dan hebben Paul Nijssen en Yke Dijkstra op de ledenvergadering zich aangemeld om het bestuur te versterken. U begrijpt het bestuur is incompleet. Alles wat gedaan zou moeten worden kan, met deze bezetting, niet gerealiseerd worden. Een oproep is bij deze dan ook: wie wil het bestuur helpen? Aanmelden mag via: dorpsbelang@hitzum.com

Vriendelijke groeten,
Dorpsbelang Hitzum