Uitnodiging Bijeenkomst Brug Kiesterzijl 16 mei

Uitnodiging Bijeenkomst Brug Kiesterzijl 16 mei

mei 14, 2022 Niet gecategoriseerd 0

Eind vorig jaar heeft u de nieuwsbrief ontvangen over de ontwikkelingen rondom de brug Kiesterzijl. Zoals in de nieuwsbrief
aangeven, is Witteveen+ Bos voor ons aan de slag gegaan met
een eerste verkenning. Zij kijken hoe wij de verbinding over het
Van Harinxmakanaal kunnen aanpakken. Welke mogelijkheden
zijn er, en wat betekent dat voor de omgeving? Graag willen
we u als omwonende/belanghebbende daarin betrekken en u
uitnodigen voor een eerste bewonersbijeenkomst.

Wanneer: maandag 16 mei vanaf 19.15 uur
Waar: Dorpshuis Hitzum (Kerkbuurt 4)

In deze bijeenkomst kijken we graag samen met u naar mogelijke oplossingen. We maken nog geen keuzes. We zullen verschillende mogelijke varianten toelichten met voor- en nadelen en met in zichten in haalbaarheid. We horen graag uw reacties daarop.

Programma

19.15 uur Inloop
19.45 uur Toelichting provincie Fryslân en Witteveen + Bos
20.15 uur Meedenken
21.00 uur Afronding

Met de verkregen informatie gaat Witteveen + Bos daarna
verder aan de slag. Na de zomer organiseren we dan een tweede
bijeenkomst waar wij u informeren welke varianten haalbaar zijn
en die we dan verder willen uitwerken. Op deze manier hopen wij
eind 2022/begin 2023 duidelijkheid te hebben welke variant de
voorkeur heeft.

Vragen?

Mocht u vragen hebben, dan kunt u die stellen aan
Thora Scheepens. U kunt hiervoor contact opnemen via
provincie@fryslan.frl of bellen met 058-292 5925
van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren.