Uitnodiging Ledenvergadering 2024

Uitnodiging Ledenvergadering 2024

maart 8, 2024 Niet gecategoriseerd 0

Maandag, 25 maart om 20:00 in het Dorpshuis van Hitzum.
Een gezellige avond waarbij we met leden en genodigden de jaar- vergadering van de Vereniging voor Dorpsbelang willen houden.

 1. Opening en welkom
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Mededelingen
 4. Notulen jaarvergadering 2023 met jaarverslag
 5. Financiën en verslag kascommissie en benoemen nieuw lid
 6. Het binnen halen van nieuwe bestuursleden
 7. Korte verslagen van de diverse commissies:
  Hoofdweg – nieuwe brug; Gouddelven; AED; Bioferskaat en Buorlân; hitzum.com; info borden; Jeu de Boule; Hitz-Kidz; minibieb, Speeltuin en…
 8. Jaarplan 2024 – 2025, bij voldoende bestuursleden
 9. De Slachte; hulp gezocht, intekenlijst aanwezig
 10. Ruimte voor extra agenda punten
 11. Rondvraag
 12. Sluiting officiële gedeelte
 13. Pauze met koffie en…

Na de pauze gaan we verder met: wat leeft er in het dorp en waar willen we als inwoners en bestuur van Dorpsbelang samen verder aan werken. Er liggen vele kleine en grotere opknap karweitjes in de la. Er is ruimte voor het aandragen van ideeën en nieuwe projecten. Daarbij ook het vinden van dorpsbewoners die het bestuur willen helpen om dat alles te voltooien.   

Dit alles op een leuke en gezellige manier.

Iedereen is van harte welkom!