Uitvoering en werkzaamheden Hemmemastee / Hoofdweg

Uitvoering en werkzaamheden Hemmemastee / Hoofdweg

juli 13, 2019 Niet gecategoriseerd 0

Na weken van overleg en vergaderen is dan eindelijk de kogel door de kerk! Er wordt begonnen met de bouw van de Hemmemastee!
De gemeente Waadhoeke heeft opdracht gekregen de keerwand aan te brengen in de Hoofdweg. Dit is nodig voor het plaatsen van de Abri / Hemmemastee. Aansluitend gaat Acro Bouw in opdracht van dorpsbelang en de werkgroep Hemmemastee, de Abri bouwen.

Ondertussen wordt gewerkt aan de opmaak en inrichting van de Hemmemastee, wat naast de functie van bushokje / ontmoetingsplek ook één van de kleinste museums van Friesland wordt.
Het is de bedoeling dat 15 juli de keerwand is geplaatst en de Abri er staat en kan de verdere aankleding
van de Hemmemastee van start gaan.
Het zou mooi zijn dat er dorpsgenoten zijn die hun steentje bij willen dragen aan dit project. Daarvoor kun je je aanmelden bij één van de bestuursleden van Doarpsbelang. Wij zijn o.a op zoek naar mensen die kunnen straten, elektriciteit aan kunnen leggen, mee helpen met grondwerkzaamheden, iets kunnen timmeren of lassen.
In overleg met de gemeente is besloten dat na de bouwvakvakantie gestart wordt met de herinrichting van de Hoofdweg, de fundering van de Kerkbuurt en ook zal de Feikemastraat “op de schop” worden genomen. De aanpak van deze drie straten wordt één groot project en zal in fases worden uitgevoerd. Zoals u zult begrijpen vergt dit de nodige planning, afstemming en overleg.
Deze keus is ook gemaakt vanwege het heugelijke feit dat op 3 augustus voor de twintigste keer de Ald- Meiers Partij gehouden wordt en de traditionele rijtoer met het winnende partuur door Hitzum zonder problemen kan verlopen.
We doen ons best u tijdig te informeren over de vervolgwerkzaamheden via de website www.hitzum.com. Houd daarom regelmatig de website van Hitzum in de gaten.
Mochten er n.a.v. dit bericht nog vragen zijn dan kunt u altijd contact zoeken met Doarpsbelang Hitzum.

Het bestuur Doarpsbelang Hitzum