Update 2024, verkeersmaatregelen Hoofdweg

Update 2024, verkeersmaatregelen Hoofdweg

december 19, 2023 Niet gecategoriseerd 0

Update 11-jan-2024: In verband met de inrit zal de bak ter hoogte van Installatiebedrijf Witteveen verplaatst worden richting de brug.

Met tevredenheid delen we mee dat het langlopende proces van herziening van verkeersmaatregelen in Hitzum een positieve wending heeft genomen. Er is een reactie van de gemeente op het voorstel van de Hoofdweg-bewoners. Hoewel het voorstel niet exact is overgenomen, is er in overleg met de bewoners een redelijk compromis bereikt.

De gemeente Waadhoeke informeert graag over de volgende verkeersmaatregelen die naar verwachting vóór het einde van april 2024 in Hitzum zijn uitgevoerd.

1. Bloembakken voor verlagen van de snelheid:

  • Zes zorgvuldig geplaatste bloembakken om het snelheidsregime van 30 km/h realistischer te maken. Fietsers krijgen de ruimte om over de rijbaan te bewegen.

2. Bloembakken bij Hoofdweg 5-7:

  • Bloembakken bij Hoofdweg 5-7 worden geplaatst. Locatie van de bloembakken op basis van het gebruik en rekening houdend met in- en uitritten.

3. Beplanting bij de kerk voor verminderen doorgaande zichtlijn:

  • Rondom de kerk komt beplanting om het ‘doorzicht verkeer onderling’ te belemmeren, de zichtlijn wordt verkleind. Met als doel de snelheid te verlagen en automobilisten aansporen voorzichtiger te rijden.

4. Paaltjes ter hoogte van Hoofdweg voor afscherming trottoir en rijweg:

  • Ter hoogte van Hoofdweg 3 worden paaltjes geplaatst om het trottoir aan te geven. Op deze manier ontstaat er een scheiding tussen het trottoir en de rijweg.

Updates en eventuele aanvullingen op deze maatregelen worden via de website bekend gemaakt.

Locatie bakken