Herhaling training Reanimatie/AED

 

Op 21 februari waren er weer een tiental dorpsbewoners die meededen aan de training Reanimatie/AED om hun vaardigheden op dit gebied op te frissen. Naast de zaalhuur werd ook het eerste kopje koffie/thee geschonken door Stichting Us Doarpshûs, waarvoor onze hartelijke dank.

Er zal op 7 maart a.s. nog een training plaatsvinden. Aanvang 19.30 uur in het dorpshuis. Ook dan zal de zaalhuur en het eerste kopje koffie/thee geschonken worden door Us Doarpshûs.
Let op: de deelnemers dienen € 22,50 mee te nemen (liefst gepast). U krijgt van LIPS een kwitantie. Daarnaast ook graag uw Certificaat Reanimatie meenemen. Deze zal door LIPS worden afgetekend.

De training worden weer verzorgd door Lips Educatie Friesland. Sinds kort werken zij, naast de gebruikelijke reanimatiepoppen, ook met de nieuwe Little Anne QCPR poppen van Laerdal. Met deze poppen worden de reanimatievaardigheden en verbeterpunten nog inzichtelijker door middel van feedback via de IPad.
Daarnaast kunnen er meerdere poppen tegelijk gebruikt worden waardoor we tijdens de training meer kunnen oefenen.

Posted in AED

Hitzkidz in actie!!

De HitzKidz hebben het maar druk gehad vandaag!  Jelte, Bente, Fleur, Lotte, Tsjerk, Femke, Silke, Berber, Kyra, Dewi, Meindert-Jan en Jelmer zijn in ons dorp bij de deuren langsgegaan om heerlijke oranjekoek te verkopen. Alles ten behoeve van de sponsormunten van Poiesz Supermarkten. En het was een prima verkoop  in Hitzum!

€10 extra en 750 munten verdient op de oranjekoek

Binnenkort komen de kids nog eens langs met lekkers van de bakkerij, want de jeugd sponsoraktie duurt tot 8 april.
Hebt u ook munten gekregen? Gooi ze in de koker van de HitzKidz! Deze staat bij Poiesz in het centrum (Sjeardemastraat). Of breng ze gewoon even bij Judith aan de Hoofdweg in Hitzum. Zij weet er wel raad mee.
Alvast hartelijk bedankt!!

 

Posted in hitzkidz

Geslaagd bingo middag HitzKidz

Gistermiddag had de jeugd van de HitzKidz een zeer geslaagde bingo! Met de tong uit de mond, vol concentratie werden de cijfers afgekrast.
De spanning liep hier en daar hoog op. De  leuke prijsjes werden met een big smile in ontvangst genomen.

Posted in hitzkidz

Flinke verlaging kosten herhalingscursus AED

GOED NIEUWS……!!!! Binnenkort wordt er weer gestart met de herhalingscursussen t.b.v. het gebruik van de AED. In overleg met LIPS, heeft Erwin Bouwhuis het cursusbedrag van €30,25 flink kunnen verlagen. 

De herhalingscursus zal nu voor beide avonden € 22,50 per persoon bedragen en moet op de avond (liefst gepast) betaald gaan worden aan de desbetreffende LEF docent. De kwitantie van de cursus zal afgegeven worden zodat deze eventueel bij de zorgverzekering ingediend kan worden. 

Dit is super nieuws!
De deelnemers zijn inmiddels al op de hoogte gebracht.

met vriendelijke groet,
namens de AED commissie

Erwin Bouwhuis, Irma Gerbenzon en Maartje Nauta​

Posted in AED

BINGO voor de HitzKidz

Woensdag 14 februari a.s. organiseren we een leuke kindermiddag

In Us Doarpshus. Het thema is ……..

Er zijn leuke prijsjes te winnen !! 
Ook ouders zijn van harte welkom

Vanaf 15.00 – 17.00 uur
Voor kinderen tot 12 jaar

Je mag 1 vriendje of vriendinnetje meenemen !!

Geef je op er zijn geen kosten aan verbonden.

Opgave bij Judith 0620500436 of Jolanda 0615303441

Hopelijk zien we jullie dan op de 14e in het dorpshuis !!!

Posted in hitzkidz