Nieuw biljart te plak

Het nieuwe biljart staat te plak en het dartbord hangt weer. De kerstboom is opgetuigd.
Morgenmiddagm 15 december is het kerstoernooi van de biljartclub, maar ook vanavond voldoende plek  om op één van de 2 biljarten te spelen. Dus ook de dames en niet-leden zijn van harte welkom. Darten kan natuurlijk ook!
Fansels wat hingje oan de bar kin altyd….

Het nieuwe biljart werd mogelijk met steun van
de Rabo bank, Yn’e Lijte, Us Doarpshûs, biljartclub de Griffel en de leden van de biljartclub.

Posted in biljart

Expeditie Bethlehem Franeker

Kom voor een sfeervolle ‘krystkuier’ op 21 december naar Franeker. Langs een sfeervolle route van ongeveer 4 km, kom je op diverse plaatsen scènes tegen rondom de geboorte van Jezus. De scènes worden verzorgd door diverse kerken in en rondom Franeker. Inwoners van Achlum-Hitzum verzorgen hier ook een scene! Denk daarbij aan theater, muziek en dans.

Om deel te nemen aan deze Expeditie heb je een startbewijs nodig. Deze kosten slechts €1,- en zijn te koop bij de Hema in Franeker. Je kunt op 4 verschillende tijden starten vanaf de Breedeplaats; 18.30 uur, 19.00 uur, 19.30 uur, 20.00 uur. De start is op de Breedeplaats. Het startbewijs kun je aan het einde van de route inleveren voor koffie/thee of warme chocolademelk. Je kunt je startbewijzen ook bestellen bij Karin Zwart (06-38254056) of Gerrie Talsma (06-43179850) tot maandag 17 december.

We zijn nog op zoek naar mensen die op die avond samen met ons het Ere Zij God willen zingen. Hiervoor kun je je opgeven bij bovenstaande dames.

Posted in algemeen

Muntautomaat & wijzigingen dorpshuis

Geachte dorpsbewoners,

Het dorpshuis-seizoen is weer van start gegaan. Het dorpshuis is weer uit zijn zomerslaap. Het bestuur van het dorpshuis, waarin alle verenigingen participeren, heeft een tweetal besluiten genomen, die we graag met alle dorpsbewoners willen delen. Het betreft een besluit over de muntautomaat en een besluit over wijzigingen over het meenemen van eigen eten en drinken naar het dorpshuis.

Hieronder geven we een korte toelichting op de wijzigingen

Muntautomaat
Op 15 december stappen we over op munten als betaalmiddel in het dorpshuis. Dit geldt voor open avonden, zoals de soosavond op vrijdag en open feestavonden. Enerzijds om het onze boekhoudster en barvrijwilligers gemakkelijker te maken, anderzijds om ook in het dorpshuis te kunnen pinnen. In de hal hangt sinds kort een automaat waar u munten kunt kopen door middel van contactloos pinnen of door te betalen met gewoon geld. Aan de bar kunt u vanaf 15 december alleen nog betalen met munten. Er zijn nieuwe blauwe munten aangeschaft. Hebt u nog groene munten: hiermee kunt u gewoon blijven betalen in het dorpshuis!

Voor participerende verenigingen die vergaderingen of avonden houden, waar altijd na afloop het activiteitenbriefje wordt ingevuld en in de pong van de barvrijwilligers wordt gedaan: hier verandert niets, dit blijft gewoon zo! Van de boekhoudster ontvangt u een factuur op basis van de activiteitenbriefjes.

De munten kosten € 1,60 per stuk. Bijna alle consumpties kosten 1 munt, met uitzondering van koffie en thee: u krijgt 2 kopjes voor 1 munt.

Eten en drinken
Er is besloten om de regels wat betreft het meenemen van eigen eten, zoals gebak, hapjes en maaltijden te versoepelen en daarom is het mogelijk om bijvoorbeeld gebak, hapjes en maaltijden zelf te verzorgen in het dorpshuis. Wanneer gebruik wordt gemaakt van onze keuken, bestek en serviesgoed kan daar een kleine vergoeding voor worden gevraagd, afhankelijk van de omvang.

Informeer bij uw reservering naar de mogelijkheden!

Het meenemen van eigen dranken is niet mogelijk. Vanuit de wetgeving is dit niet mogelijk en er worden eisen gesteld aan de bediening achter de bar. De bediening is daarom steeds in handen van onze vrijwilligers. We kunnen hier helaas niet van afwijken.

Posted in dorpshuis

Melden activiteiten, foto’s, uitslagen op site

Tijdens de vele activiteiten in ons mooie dorp Hitzum kunnen er foto’s van u en uw naasten gemaakt worden.
Deze foto’s zouden eventueel op deze website (www.hitzum.com) geplaatst kunnen gaan worden.
Stelt u hier geen prijs op? Meld dit dan even bij de desbetreffende fotograaf. Dan kan hij/zij hier rekening mee houden.

Wilt u zelf iets melden via deze website? Dat kan natuurlijk. Stuur dan uw tekst in een Word document naar webcommissie@hitzum.com. Foto’s kunnen apart meegestuurd worden in een JPEG bestand (max 2 MB)

Een oproep aan de diverse verenigingen in ons dorp: organiseert u een activiteit of hebt u anderszins iets te melden? Doe dit dan niet alleen via uw facebookpagina! We willen deze website graag met elkaar up-to-date houden. Meld u activiteit/uitslag of anderszins ook even aan via webcommissie@hitzum.com.

Bedankt voor uw medewerking.
webcommissie Hitzum.com

 

 

 

Posted in Geen categorie

Mooi feest…

Wat hebben we weer een fantastisch feest gehad!
Allemaal versierde fietsen, steppen, skylers en 2 heel mooi gemaakte skelters.
Maar de allermooiste fiets was de tandem van de pieten natuurlijk,
en de prijs… was een doos vol chocolade letters, nou deze werden natuurlijk gul uitgedeeld aan alle kinderen.

foto: Willem Rienk Miedema

Posted in hitzkidz