Houtsnippers nedich??

Wa kin houtsnippers brûke yn Hitsum?
Moarnier wurde de houtsnippers makke en wij wolle it graach kwyt!!
Mear info: efkes nei Chris en Marijke

Posted in Geen categorie

Berber Plat grote winnaar

 Vannmiddag om 15.30 uur konden de kinderen tot 12 jaar hun kerstbomen inleveren aan de Kerkbuurt.
In totaal waren er 56 bomen opgehaald, zodat er op het parkeerterrein een mooie bult ontstond.Kampioen bomen inzamelen dit jaar was Berber Plat. Zij won de medaille, de krans en de meeste lootjes. Na de koek en de poeiermolke werden in het dorpshuis de prijzen verloot.Hoewel Berber bij de verloting ook de grote winnaar was, gunde ze de andere kinderen graag een moment om ook een prijs te kiezen.

Een mooi gebaar van een groot winnaar!

klik hier voor meer foto’s

Posted in Geen categorie

KERSTBOMEN INZAMELEN

 De inzameling vindt plaats op

woensdag 16 januari om 15.30 uur

op het parkeerterrein aan de Kerkbuurt.

Dorpsbelang moest op korte termijn een leuke en binnen het budget passende actie organiseren.

Na overleg hebben we besloten om daarom iets af te wijken van vorig jaar.

 

Dit jaar worden onder de deelnemers leuke prijzen verloot.

Dus niet meer een vergoeding per boom.

Per boom ontvang je een lotje, dus hoe meer bomen hoe meer kans op een prijs.

Posted in dorpsbelang

KERSTBOOMVERSNIPPEREN

In tegenstelling tot eerdere berichten heeft de gemeente Waadhoeke
(op initiatief van onze Hans Nauta) besloten toch weer kerstbomen in te zamelen.

Dorpsbelang neemt de organisatie weer op zich.

Voor de jeugd t/m de basisschool is er per boom een vergoeding en zijn er leuke attenties.

Graag aanleveren zonder potten, plastic en attributen. 

Inzameling is op woensdagmiddag 16 januari op het parkeerterreintje aan de Kerkbuurt.

Het exacte tijdstip wordt nog op Hitzum.com doorgegeven.

Posted in dorpsbelang

NIEUWJAARSBORREL

op zaterdag 5 januari om 17 uur in het Dorpshuis te Hitzum

Alle dorpsgenoten, vrijwilligers en andere betrokkenen zijn van harte welkom.

Voor een drankje en een hapje wordt gezorgd.

(ook op vrijdagavond 4 januari is de kroeg gewoon open)

Namens het bestuur Stichting Dorpshuis Hitzum Yke, Tabe en Chris

 

Posted in dorpshuis