SNEON 2 MAART BINNE JO WER OP ‘E HICHTE FAN ALLES!

Posted in toneel

JAARVERGADERING DORPSBELANG HITZUM

 

Jaarvergadering Dorpsbelang Hitzum

Deze zal plaatsvinden op WOENSDAG 3 APRIL in het dorpshuis.
Aanvang 20.00 uur.

Zet de datum vast in je agenda.

Posted in AED, dorpsbelang, hitzkidz, jeu de boules | Tagged

BOMEN ROOIEN ROND DE KERK

Vandaag zijn ze begonnen!

De komende dagen zullen de de monumentale bomen rond de kerk gerooid worden. 
Dit zal gepaard gaan met het nodige materieel dat hier en daar rond de kerk een plekje moet krijgen voor het afbreken en opruimen.

 

Posted in algemeen | Tagged , ,

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering VVH

Woensdag 13 Februari 2019
20.00 uur in Us Doarpshus

in de Boppeslach

Opening

Mededelingen

Notulen ledenvergadering 8 Maart 2018

Jaaroverzicht 2018

Financieel jaaroverzicht 2018

Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Jehannes Hoekstra

     Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot een half uur voor de vergadering bij
de voorzitter Klaas Huitema.

Activiteiten 2019

     Dorpsfeest

Rondvraag

Sluiting

 

 

 

Posted in vvh

Bûtengewoan Berikber

Zoals u misschien wel weet is de provincie met BûtenGewoan Berikber bezig om het Friese platteland bereikbaarder en leefbaarder te maken. Er is nu een leuke actie: Het dorp dat naar rato de meeste enquêtes invult kan namelijk €1000,- winnen. Doet u ook mee?

“Wij zijn er voor álle inwoners van Midden-Fryslân en zeker niet alleen voor de busreizigers. Bereikbaarheid is namelijk meer dan alleen een busverbinding. Bereikbaarheid is een boodschap kunnen halen, naar school gaan en gewoon even op visite kunnen wanneer u dat wilt. BûtenGewoan Berikber gaat daarmee over de leefbaarheid van uw dorp en het Friese platteland in het algemeen”……lees meer

 

.

Posted in Geen categorie