NL Doet 2019

Er werd gepoetst, geveegd, gesopt….maar ook koffie gedronken, bijgekletst, geplaagd….
Kortom, het was weer een waardevolle NL Doet 2019 voor Hitzum! Alle vrijwilligers BEDANKT !!

Klik hier voor meer foto’s

Posted in algemeen, dorpsbelang | Tagged ,

AED training

Vanavond, 13 maart kwamen er maar liefst 12 (!) deelnemers naar Us Doarpshús om mee te doen aan de jaarlijkse training t.b.v. reanimatie en gebruik van AED.

De training werd verzorgd door Thea van Lips Educatie Friesland samen met onze dorpsgenoot Erwin. Levensreddend handelen, reanimatie en het gebruik van de AED, het kwam allemaal aan de orde. Een circulatiestilstand leidt binnen enkele minuten tot onherstelbare hersenschade. Het is daarom van belang om zo snel mogelijk te handelen. Alle deelnemers vonden het een waardevolle avond, gezien de positieve reacties.

Op 27 maart volgt er een tweede sessie, zodat ons dorp daarna weer “hart-veilig” genoemd kan worden. Bij het woord van welkom werd het al gezegd: ‘waar een klein dorp groot in kan zijn….’

De koffie/thee voor beide avonden is aangeboden door het dorpshuis, terwijl Erwin, Irma en Maartje de zaalhuur voor hun rekening nemen. Alle partijen worden hiervoor héél hartelijk bedankt!

Posted in AED, dorpsbelang | Tagged , , , ,

Posted in dorpsbelang, hitzkidz

Hierbij nodigen wij jullie allemaal uit om Hitzum weer klaar te maken voor de zomer. De kaatsvereniging, Dorpsbelang, de ijsclub, het dorpshuis en wie nog meer………..

We doen allemaal mee. Nu is ieder welkom om 09.00 uur in het dorpshuis, waar we eerst gezamenlijk een kop koffie krijgen en even kunnen bijkletsen.Dan gaat een ieder naar zijn of haar eigen uitgekozen plek om hand en spandiensten te doen. De besturen hopen op veel deelname, zodat de geplande werkjes gedaan kunnen worden.Neem je partner; vriend; vriendin; buurman; buurvrouw of kennissen mee. “Vele handen maken licht werk”.  

Graag tot zaterdag morgen 9.00 uur in het dorpshuis. Aanmelden zou fijn zijn in verband met het maken van de koffie.

 

Posted in algemeen

AED-cursus, woensdag 13 en 27 maart 2019

Inmiddels is het een jaar geleden dat we met z’n allen enthousiast deel hebben genomen aan de reanimatie / AED-cursus.
Iedere deelnemer heeft zijn of haar certificaat ontvangen en zich ingeschreven in het register van hartslagnu.nl

Omdat het certificaat slechts 1 jaar geldig is, dient een ieder zich op te geven voor de herhaalcursus.
Deze kunnen we wederom met z’n allen in het dorpshuis van Hitzum volgen.

HERHAALCURSUS
Wo. 13 maart 2019  en  wo. 27 maart 2019   

Aanvang: 19.15 uur
Kosten:  € 22,50 p/p

Graag ontvangen wij een bevestiging van de deelname!

Hartelijke groeten,
Maartje, Erwin en Irma

Posted in AED, dorpsbelang