Uitnodiging Stille Week & Pasen 2018

Vrijdag 30 maart
Goede Vrijdag
Viering met stilte en bezinning
19.30 uur in de kerk van Hitzum
Jongeren lezen samen met ds. Margarithe Veen teksten van het Lijdensverhaal
Muziek door Siebout Akkerman

Wandeling door het Donker van de Nacht
20.30uur: Na de viering op Goede Vrijdag start de wandeling om 20.30 uur bij het dorpshuis te Hitzum. Iedereen is welkom om door het donker mee te wandelen naar Achlum. We bezinnen ons op de vraag van de donkere kleur van het lijden.
In Achlum treffen wij rond 21.15 uur de wandelaars uit Arum-Kimswerd.
Sluiting is rond 21.45uur 
Er is nagedacht over vervoer, zodat u altijd weer thuis komt

Zondag 1 april EERSTE PAASDAG
M.m.v. de kinderkerk; muzikale medewerking door Kiki Heming(piano),Dirkje Oostenveld (klarinet) & Petra Montsma(zang).Organist is Klaas van Hijum
09.30uur voor iedereen in de kerk van Achlum
Voorganger is ds.Margarithe Veen
Thema: “Een nieuw begin”

Maandag 2 april Tweede PAASDAG
Voorbereid door de liturgiecommissie
Met vraag aan aanwezigen voor liederen en/of gedichten
09.30uur in kerk van Hitzum

Welkom namens de Protestantse Gemeente Achlum Hitzum

Posted in kerk

RABO CLUBKAS ACTIE

Het dorpshuis heeft samen met de biljartclub plannen voor de aanschaf van een tweede biljart. Hiervoor is bij DE RABO CLUBKAS ACTIE een aanvraag ingediend. We vragen alle mensen die ons een warm hart toedragen hierop te stemmen. De stemperiode is dit jaar van woensdag 28 maart tot en met vrijdag 6 april 2018. Ieder lid krijgt eind maart een persoonlijke stemcode toegestuurd en mag vijf stemmen uitbrengen. Let op: alleen leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland die vóór 1 maart 2018 lid zijn geworden, ontvangen een stemcode.

Zegt het voort!!!!!!!!!!!

Posted in Geen categorie

Twee winnende ontwerpen Hemmemastee

Op maandag 19 maart werden ‘s avonds in het dorpshuis te Hitzum de presentaties gehouden van de ontwerpen voor het abri/ontmoetingsgebouwtje aan de Hoofdweg.
Naast een vakjury, die al in een eerder stadium de ontwerpen op een groot aantal criteria had beoordeeld, was het nu de beurt aan achtendertig belangstellende dorpsgenoten. De presentaties van de verschillende ontwerpen gaven naast een creatieve invulling ook een beeld van de filosofie en beleving van de ontwerpers. 

Terwijl de vakjury nogmaals in beraad ging om eventueel hun mening nog bij te stellen, kon het dorp middels stembiljetten hun voorkeur kenbaar maken. Onder het wakend oog van gelegenheids notaris Willem Seepma en de technische begeleiding van Cor Pasma kwamen er uiteindelijk twee winnaars uit de bus. Willem Seepma die namens Wonen Noordwest Friesland ook een aanzienlijke cheque aanbood als bijdrage voor dit project.

Het door de vakjury gekozen ontwerp van Siem de Vlas van bureau Linum legt meer een accent op verbinding met het veld, beschutting en de geschiedenis van Rienck Hemmema, terwijl het door de dorpgenoten als mooiste gekozen ontwerp van Nils Treffers van Treffers & Ahmed met moderne vormen en materialen als glas en beton een imposante verbinding met de Hoofdweg maakt. Deze twee in uitvoering en filosofie sterk uiteenlopende ontwerpen worden nu opnieuw door de Werkgroep Hemmemastee bekeken. Er zal in overleg met de ontwerpers een beoordeling moeten komen op grond van de technische mogelijkheden, de gemeentelijke en infrastructurele kaders en niet in de laatste plaats het financiële plaatje.

Het uiteindelijke advies van de werkgroep zal ter beoordeling aan het bestuur van Dorpsbelang Hitzum worden voorgelegd.

 

 

Posted in dorpsbelang | Tagged , , ,

Maandag 19 maart presentatieavond Hemmemastee.

Op maandagavond vinden er vanaf 20.00 uur in het dorphuis een zestal presentaties plaats van ontwerpen voor de Hemmemastee.

Het ontmoetingsgebouwtje en tevens bushokje dat als onderdeel van de Hoofdweg plannen gerealiseerd gaat worden.

Dorpsgenoten kunnen op deze avond in volgorde hun voorkeur over de ontwerpen uitspreken. Samen met het oordeel van de vakjury, die de ontwerpen aan een aantal criteria heeft onderworpen, zullen de beste twee ontwerpen in aanmerking komen om verder uitgewerkt te worden.

Dorpsbelang Hitzum

Posted in dorpsbelang | Tagged , ,

Klaverjassen op 23 maart a.s.

In verband met Goede Vrijdag is de maandelijkse klaverjasavond verschoven. U kunt nu uw kaartje leggen
op 23 maart 2018 in Us Doarpshús. Welkom!!

Posted in Hitzum Aktief