Posted in Geen categorie

Piet Viëtor blijft omroepen

Franeker Courant:
“De Kommisje Ald-Meierspartij vormt een hecht team samen met een enorme groep vrijwilligers. Hitzumers en oud-Hitzumers, in totaal meer dan er inwoners in Hitzum zijn. Piet Viëtor heeft dit jaar de kommisje verlaten, hij was vanaf het begin penningmeester. Viëtor is inmiddels opgevolgd door Nynke van Wallinga.

Het omroepen van de wedstrijd blijft Viëtor doen, de Ald-Meierspartij is deel van hem.”

Lees hier het gehele bericht

Posted in Geen categorie

De Ald-Meiers Partij is begonnen! Volg het live!

We binne los! De wedstrijd is begonnen!
Volg deze geweldige dag via de websiteFacebook of via Twitter! Of kom natuurlijk gezellig langs! 

KLIK HIER–> voor de aanvang AMP 2017

KLIK HIER–> voor de presentatie van de Parturen 2017

KLIK HIER–> voor de 1e omloop

KLIK HIER–> voor de 2e omloop

KLIK HIER–> voor de 3e omloop

KLIK HIER–> voor de halve finale

KLIK HIER–> voor de  FINALE

Posted in Geen categorie

Volg zaterdag as de Ald-Meiers Partij online!

Aanstaande zaterdag is het zover, de 18e Ald-Meiers Partij. De wedstrijd is de hele dag te volgen via de website! 
Ons webteam staat de hele dag langs de lijn voor u klaar om live verslag te doen van deze geweldige wedstrijd. Snelle verslaggeving voorzien van schitterende actiefoto’s laat u actief deelnemen aan de wedstrijd! Maar natuurlijk is lijfelijk aanwezig zijn op deze dag veel leuker… Voor de kosten hoeft u het niet te laten!
De gezellige kaatsarena is vanaf de Feikemastraat te betreden en parkeren kan op twee daarvoor aangewezen terreinen. Volg de aanwijzingen op de borden!

LET OP: parkeren buiten de twee terreinen is niet toegestaan!

Kaatsnieuws Redactie heeft een leuke winactie op Facebook. U kunt door het bericht te liken en te delen kaarten winnen voor deze sportieve dag! Deel en WIN!

We zien u graag aanstaande zaterdag in Hitzum of online!

Posted in Ald-Meiers Partij, kaatsen | Tagged , , , , , , , , , ,

Loting Ald-Meiers Partij 2017

Gisteravond was het dan zover, de loting van de Ald-Meiers Partij 2017.

20 parturen hadden zich aangemeld. Een fantastisch aantal!

Deze avond werd traditioneel geopend met het retourneren van de Sulvren Pong door het winnende partuur van het jaar daarvoor. Het partuur van Witmarsum had daarbij de gelegenheid om ook even hun ervaringen met de aspirant deelnemers van komende zaterdag te delen.

Voordat de loting aanving was er nog tijd voor een bijzonder moment…
Bij de eerste Ald-Meiers Partij lagen 3 gouden horloges met inscriptie klaar voor het winnende partuur.
Zoals we allen weten is de eerste Ald-Meiers Partij gewonnen door de zusjes Zeinstra, Leonie en Fenna.
Het overgebleven horloge werd deze avond op plechtige wijze overgedragen aan het Kaatsmuseum in Franeker. Namens het museum namen de heren Theo Kuipers en Jan Hiemstra het horloge in ontvangst.

Hierna konden de aanwezigen vast in de stemming komen met een compilatie van beelden van vorig jaar. Gerard Gall, hartelijk dank hiervoor!!

Aanwezige parturen werden in de gelegenheid gesteld hun eigen lot te trekken. Voor zij die die niet aanwezig waren of niet zelf hun lot wilden trekken was deze avond assistentie aanwezig. 
PC Koningin van 2016, Ilse Tuinenga, was bereid gevonden deze handeling te verrichten.
Piet Viëtor, officieel geen commissielid meer van de Ald-Meiers Partij, assisteerde haar hierbij.
Tevens werd de nieuwe penningmeester van de Ald-Meiers Partij voorgesteld, Nynke van Wallinga, die de taken van Piet Viëtor de komende jaren zal overnemen.

 

 

 

Ald-Meiers Partij 2017, zaterdag 5 augustus.

Voor foto’s, klik hier ==>

Posted in Ald-Meiers Partij, kaatsen | Tagged , , , , , ,