Aan alle Hitzumers en (oud) leden van IJSCLUB  Wês Klaer

Aan alle Hitzumers en (oud) leden van IJSCLUB  Wês Klaer

januari 30, 2022 Niet gecategoriseerd 0

Op 15 februari 1922 is de ijsclub Wês Klaer opgericht.
Dit jaar bestaan we dus 100 jaar!! 
En dat gaan we vieren op zaterdag 26 februari vanaf 17.00 uur in het Doarpshûs van Hitzum.

Wij nodigen jullie van harte uit om dit samen met het hele dorp te vieren.

Een gezellig samenzijn met winterse activiteiten, koek en zopie, snert en broodjes knakworst, u aangeboden door de ijsclub.

Ook zullen er oude (film)beelden, gemaakt door Paulus Hettinga en Jochem Politiek, en foto’s te zien zijn.

Om een inschatting te maken hoeveel personen we kunnen verwachten i.v.m. het eten, vragen we jullie door te geven of je mee eet. Graag voor 20 februari via zeeuwsfamke@ziggo.nl

IJs en weder dienende en de dan geldende coronaregels.

Het bestuur van Wês Klaer