Ald-Meiers Partij gaat door in 2021!

Ald-Meiers Partij gaat door in 2021!

juli 24, 2021 Niet gecategoriseerd 0

De Ald-Meiers Partij gaat officieel door in 2021! Wij zijn erg blij dat we kunnen meedelen dat er groen licht is voor de vergunning!

Omdat het Coronavirus nog aanwezig is, dienen we de partij anders te organiseren. In verband met de capaciteit van het veld kunnen wij alleen bezoekers met een coronatoegangsbewijs ontvangen.

Bezoekers kunnen alleen toegang krijgen tot het Ald-Meiersterrein als aangetoond kan worden dat ze volledig geënt of recent (max. 24 uur oud) negatief getest zijn, of een bewijs (max. 6 maanden oud) dat iemand hersteld is van corona. Bij de ingang van het terrein zal dit gecheckt worden. Let op: geldig legitimatiebewijs meenemen!

Controle op enting

Bezoekers die geënt zijn, kunnen een digitaal vaccinatiebewijs tonen via de CoronaCheck-app op de smartphone, welke te downloaden is via de verschillende app stores. Met de app kan een QR-code aangemaakt worden met DigiD, welke bij de controle gescand wordt. Bezoekers die niet beschikken over een smartphone, kunnen hun vaccinatiebewijs thuis uitprinten via de website www.coronacheck.nl of door te bellen met telefoonnummer 0247-247247. Voor de duidelijkheid: de vaccinatiebevestiging die na het enten is ontvangen is geen geldig vaccinatiebewijs. Hetzelfde geldt voor het ‘gele boekje’.

Controle op test

Bezoekers die nog niet beschikken over (volledige) vaccinatie kunnen zich laten testen bij hiervoor speciaal ingerichte testlocaties. Informatie hierover (locaties, etc.) kan opgezocht worden www.testenvoortoegang.org. Op deze site kan tevens een afspraak gemaakt worden voor een test. De testgegevens kunnen vervolgens ingevoerd worden in de CoronaCheck-app. Testen via de locaties van testenvoortoegang is gratis!

Vindt u dit alles ingewikkeld, schroom niet iemand in uw omgeving om hulp te vragen!

Loting 2021

De loting vindt plaats in Us Doarpshûs op 1,5m afstand. Hierdoor is er beperkte capaciteit tijdens de loting. Daarom is de loting dit jaar alleen voor de deelnemende parturen en genodigden. De loting is daarom dit jaar live te volgen via KNKB Media, via Facebook, Instagram en Twitter!

We zien jullie dan!

Zijn er vragen, schroom niet een email te sturen naar: amp@hitzum.com

Met vriendelijke groet,
Commissie Ald-Meiers Partij
Betty, Sieberen en Hanne