Nieuws van Dorpsbelang Hitzum

Nieuws van Dorpsbelang Hitzum

maart 14, 2022 Niet gecategoriseerd 0

Zoals iedereen weet is dorpsbelang Hitzum op dit moment zwaar onderbezet.

De plekken van voorzitter en secretaris zijn vacant.

Het uitgedunde dorpsbelang probeert toch zo goed en zo kwaad als dat kan de belangen van Hitzum te vertegenwoordigen.

We maken ons in ieder geval druk om het noodzakelijke vervolg van de herinrichting van de Hoofdweg en Kerkbuurt.

Na gesprekken met bewoners van de Hoofdweg en briefschrijvers hebben we contact gezocht met de gemeente om zo snel mogelijk in gesprek met o.a. de verkeersdeskundige te komen.

We willen de Hoofdweg werkelijk ingericht zien als 30-km zone.

Van ontwikkelingen houden we iedereen op de hoogte.

Om al vast in de agenda te zetten.

Jaarvergadering dorpsbelang op maandag 28 maart. Inloop 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur.

De uitnodiging wordt binnenkort verspreid.