Nieuwsbrief Dorpsbelang

Nieuwsbrief Dorpsbelang

juli 25, 2019 Niet gecategoriseerd 0

Nieuwe Woonvisie Gemeente Waadhoeke

Nu de contouren van de Hemmemastee zichtbaar zijn en de werkzaamheden vanwege vakantie even stil liggen tot 19 augustus willen we uw aandacht vragen voor het volgende:

De Gemeente Waadhoeke stelt een nieuwe woonvisie op, om toekomstgerichte plannen te maken met de dorpen en wijken en nieuwe afspraken tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties.

Voor een duidelijk beeld wil de gemeente graag weten wat er leeft op het gebied van wonen in de dorpen en wijken.
Bureau KAW uit Groningen ondersteund de gemeente bij dit onderzoek en heeft een vragenlijst opgesteld voor alle inwoners van de gemeente.
Voor de ontwikkeling en de toekomst van ons dorp is uw mening belangrijk. De uitkomsten vormen een leidraad voor de gemeente en voor de nieuwe dorpsvisie van Hitzum. Dus reden genoeg om uw mening te geven. Het invullen kost ongeveer 15 tot 20 minuten en kan tot 23 september.


Waar kunt u de vragenlijst invullen?
Via internet op het volgende adres:

www.kaw.nl/waadhoeke.

Of kijk op de website van Hitzum, nieuws, daar vind u het persbericht van de gemeente en deze nieuwsbrief met alle info over dit onderwerp.


Boomgaardborrel:
Wij willen nog even onder de aandacht brengen dat er komende vrijdagavond 26 juli, vrijdagavond 30 augustus en 27 september weer een boomgaard borrel is. Neem je drankje en hapje mee en kom gezellig langs vanaf 21.00 uur

Dorpsbelang
p.a. Kerkbuurt 4
8805TH Hitzum