Auteur: Redactie

NL Doet 2019

Er werd gepoetst, geveegd, gesopt….maar ook koffie gedronken, bijgekletst, geplaagd….Kortom, het was weer een waardevolle NL Doet 2019 voor Hitzum! Alle vrijwilligers BEDANKT !! Klik hier voor meer foto’s


maart 26, 2019 0

AED-TRAINING

Vanavond, 13 maart kwamen er maar liefst 12 (!) deelnemers naar Us Doarpshús om mee te doen aan de jaarlijkse training t.b.v. reanimatie en gebruik van AED. De training werd verzorgd door Thea van Lips Educatie Friesland samen met onze dorpsgenoot Erwin. Levensreddend handelen, reanimatie en het gebruik van de AED, het kwam allemaal aan…
Lees meer


maart 26, 2019 0

NL-DOET

Hierbij nodigen wij jullie allemaal uit om Hitzum weer klaar te maken voor de zomer. De kaatsvereniging, Dorpsbelang, de ijsclub, het dorpshuis en wie nog meer……….. We doen allemaal mee. Nu is ieder welkom om 09.00 uur in het dorpshuis, waar we eerst gezamenlijk een kop koffie krijgen en even kunnen bijkletsen.Dan gaat een ieder…
Lees meer


maart 26, 2019 0

AED-cursus, woensdag 13 en 27 maart 2019

nmiddels is het een jaar geleden dat we met z’n allen enthousiast deel hebben genomen aan de reanimatie / AED-cursus.Iedere deelnemer heeft zijn of haar certificaat ontvangen en zichingeschreven in het register van hartslagnu.nl Omdat het certificaat slechts 1 jaar geldig is, dient een ieder zich op te geven voor de herhaalcursus.Deze kunnen we wederom met z’n allen in…
Lees meer


maart 26, 2019 0

MET SPOED GEZOCHT

Voor ons nieuwe toneelstuk zijn wij dringend op zoek naar iemand die voor ons het licht en geluid kan bedienen. Ervaring is geen vereiste, maar wel mooi meegenomen. we repeteren op maandag en woensdagavond vanaf 19:30 uur (als je een keer niet kan is het geen ramp). Voor vragen kun je contact opnemen met Gerard Gall…
Lees meer


maart 26, 2019 0

BOEREKOAL STAMPPOT SJONGE

19 JANUARI 2019 om 18.00 OERE Per persoan wurdt in bydrage frege fan € 10,00 Opjaan foar 15 jan.  by Nelly Bruning:                       hettinga-bruning@hotmail.com  –  0517-452473Sjoerd v.d. Weide:                sjvdweide@home.nl                   –  0517-452521


januari 6, 2019 0

Kerstboom versnipperen

In tegenstelling tot eerdere berichten heeft de gemeente Waadhoeke(op initiatief van onze Hans Nauta) besloten toch weer kerstbomen in te zamelen. Dorpsbelang neemt de organisatie weer op zich. Voor de jeugd t/m de basisschool is er per boom een vergoeding en zijn er leuke attenties. Graag aanleveren zonder potten, plastic en attributen.  Inzameling is op woensdagmiddag…
Lees meer


januari 6, 2019 0