Auteur: Redactie

Stichting Yn ‘e Lijte… Goed idee? Kom ermee!

Dankzij de steun van ‘Yn ‘e Lijte’ is er in ons dorp al heel veel gerealiseerd wat anders nooit zou kunnen lukken. Over het algemeen weten de verenigingen en stichtingen ons goed te vinden. Maarrr… deze keer is ‘Yn ‘e Lijte’ zelf met het initiatief gekomen onze beide bruggen over de Arumervaart op te pimpen…
Lees meer


juni 25, 2020 0

Jaarverslag Dorpsbelang 2019-2020

Klik op onderstaande link om het jaarverslag van het Dorpsbelang te kunnen lezen.


maart 23, 2020 0

Wijziging straatwerkzaamheden i.v.m. Corona

Beste dorpsbewoners van Hitzum, 23-03-2020 Vandaag kregen wij van een medewerker van de gemeente Waadhoeke het volgende bericht: Vanmorgen hebben de aannemer Joost Visser en de gemeente Waadhoeke besloten de werkzaamheden in de Feikemastraat af te ronden en niet de Kerkbuurt “open te trekken”. Vitens is nu bezig de waterleiding te vervangen, ook wordt er…
Lees meer


maart 23, 2020 0

Bericht van het Dorpsbelang over de straatwerkzaamheden

Zoals wellicht een heel aantal inwoners van Hitzum al hebben gezien en gehoord, de werkzaamheden aan de Feikemastraat zijn inmiddels gestart. Op dit moment zijn de weergoden ons goed gezind en we hopen dat dat zo blijft en dat het corona virus geen roet in het eten zal gooien! We gaan er in eerste instantie…
Lees meer


maart 18, 2020 0