Auteur: Redactie

23 november schoonmaakactie in en rond Hitzum

Net als vorig jaar doet de ijsclub weer mee aan de schoonmaakactie “SAMEN WAADHOEKE SCHOON” : zwerfafval verzamelen en opruimen in en rond Hitzum. Ook dit jaar hopen we weer dat je meedoet, in groepjes met grijpstok en afvalzak alle zwerfafval op te ruimen. Zaterdag 23 november om 10.00 uur verzamelen en starten op de ijsbaan.…
Lees meer


november 18, 2019 0

Nieuws van Dorpsbelang

Hallo Hitzummers, Er is veel gebeurd de afgelopen periode bij de totstandkoming van de abri aan de Hoofdweg. Op dit moment is het weer even rustig, nadat als laatste het Cortenstalen hek is geplaatst op de damwand bij de Hemmemastee. Ook zou er nog dit jaar worden gestart met de herinrichting van de Hoofdweg en…
Lees meer


november 12, 2019 0

Nieuws van de gemeente

Toegankelijk wijkbeheer in de gemeente Waadhoeke Zorg voor de openbare ruimte: ‘Mei elkoar en foar elkoar’ De gemeente Waadhoeke. Een nieuwe organisatie die voor nieuwe uitdagingen staat. Sinds de officiële start van de gemeente is de organisatie volop in ontwikkeling. En ontwikkeling kost tijd. Het is niet in een keer allemaal perfect. Hier hoort ook…
Lees meer


november 12, 2019 0

Jaarvergadering iisclub Wês Klaer

Uitnodiging voor de ledenjaarvergadering van iisclub “ wês klaer “ op zaterdag 9 november 2019 om 20.00 uur in ’t Doarpshûs. Agenda Opening Verslag vorige ledenvergadering Mededelingen Financieel verslag en benoeming kascommissie Skoft mei kofje en sniestjer (zet alvast in je agenda) Schaatsen 11-stedenhal Leeuwarden: zondag 16 februari 2020 Bestuursverkiezingen Aftredend en herkiesbaar : Tabe…
Lees meer


november 5, 2019 0

Onthulling tussenwand en HHB

Afgelopen zaterdag was het Burendag! Tijdens deze avond is de afbeelding op de tussenwand in het dorpshuis onthult! Na overleg binnen het bestuur is besloten een commissie in te stellen van drie mensen die de tussenwand in het dorpshuis wilden voorzien van een mooie afbeelding. Dit kwam voort uit het advies van de interieur stylist…
Lees meer


oktober 1, 2019 0

Nieuws van Dorpsbelang

Dorpsbelang vergadert iedere eerste woensdagavond van de maand. Deze vergaderingen vinden plaats in het dorpshuis.Vanaf oktober heeft u de mogelijkheid om op deze vergaderingen van 19.30 tot 20.00 uur binnen te lopen met vragen of onderwerpen waarvan u dorpsbelang op de hoogte wilt brengen. Dit jaar betreft het de volgende data: 2 oktober 6 november…
Lees meer


september 18, 2019 0

Boomgaard Borrel

Aanstaande vrijdagavond hebben we weer een “Boomgaard Borrel“! (in de zomer iedere laatste vrijdag van de maand) Vraag dus al je dorpsgenoten die je erbij wilt hebben, geef de uitnodiging door, tag je dorpsvrienden/kennissen! Iedereen is welkom! Eigen hapjes en drankjes mee nemen en we maken er een gezellige zomeravond van! En uitdelen mag natuurlijk! …
Lees meer


juli 25, 2019 0

Hemmemastee krijgt vorm!

De bouw van de Hemmemastee is begonnen. De afgelopen weken is er veel gebeurd op de kruising van de Kerkbuurt en de Hoofdweg. Langs de Hoofdweg is een keerwand geplaatst, zodat er een plek ontstaat naast de weg voor de Abri. Daarna is de fundering uitgegraven en is het beton gestort voor de fundering. Deze…
Lees meer


juli 17, 2019 0

DOKKUMER KAATSEN KONINGSDAG 2019

Door 1 spijtoptant, 2 te late opgaven en 3 opgaven op het verkeerde emailadres, kreeg het bestuur vlak voor aanvang van de strijd zomaar 15 spelers in de schoot geworpen, waar werd gerekend op 9 spelers totaal. Niet meer doen hè! Even flexibel schakelen dus en natuurlijk allemaal aan de bak. Het gaat op deze…
Lees meer


april 30, 2019 0