Nieuwe brug in de Hoofdweg te Hitzum              

Nieuwe brug in de Hoofdweg te Hitzum              

mei 22, 2023 Niet gecategoriseerd 1

Dit jaar zal een nieuwe brug in de Hoofdweg in Hitzum geplaatst worden. De bestaande brug zal worden gesloopt, waarna de nieuwe brug zal worden gebouwd.

Ontwerp

De doorkijk vanaf het water zal bij de nieuwe brug wat opener worden dan bij de bestaande brug, omdat er sprake is van schuine taluds onder de brug in plaats van de verticale wanden van de landhoofden van de huidige brug. Onderstaande afbeelding geeft de huidige brug en een impressie van de nieuwe brug weer.
De nieuwe leuning die enkele jaren geleden geplaatst is, zal ook weer op de nieuwe brug worden aangebracht.
Klik hier voor het gehele ontwerp van de nieuwe brug.

3D impressie van de nieuwe brug

Planning

Momenteel is de gemeente bezig met het voorbereiden van de vergunningsaanvraag en het maken van het bestek en tekeningen ten behoeve van de aanbesteding van het werk.

Het is de planning uiterlijk begin oktober te starten met het werk, waarbij op dit moment wordt ingeschat dat de netto-bouwtijd een maand of 4½ is.

Met alle ombollingen van kabels en leidingwerk en eventueel tegenvallende weersomstandigheden (m.b.t. uitharden betonen landhoofden) is het streven dat de brug uiterlijk begin april volgend jaar (2024) gereed is.

Verkeer

Het verkeer (met uitzondering van fietsers/voetgangers) zal via Achlum en Arum worden omgeleid.
Het doorgaande verkeer door het dorp wordt gestremd tijdens de werkzaamheden. Dit houdt in dat het dorp alleen bereikbaar is via de oostkant, de kant van Franeker. Doorgaand verkeer voor fietsers en voetgangers blijft behouden!

Vragen

Wanneer er vragen zijn betreffende de nieuwe brug, kan contact opgenomen worden met Tom Engelsma (T.Engelsma@waadhoeke.nl) of dorpencoördinator Hendrik Tamsma (h.tamsma@waadhoeke.nl) van de gemeente Waadhoeke. Mag het bericht ook naar Dorpsbelang Hitzum, zet dorpsbelang@hitzum.com in de CC in de email.

Eén reactie

  1. […] In de volgende link is meer informatie en het het ontwerp van de nieuwe brug te vinden: Nieuwe brug in de Hoofdweg te Hitzum […]

Reacties zijn gesloten.